Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

16.05.2014

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Adwokatury.

10 maja, adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA wziął udział w zgromadzeniu Izby Adwokackiej w Lublinie. Przedstawił czynności podejmowane przez NRA w zakresie zmian prawa o adwokaturze, taksy adwokackiej i inne.

13 maja w Belwederze adw. Andrzej Zwara wziął udział w spotkaniu z prezydentem Bronisławem Komorowskim nt. Dnia Bezpłatnych Porad Adwokackich a także o pracy nad systemowym rozwiązaniem dostępu do tych porad dla najuboższych. Obecny był także  r.pr. Dariusz Sałajewski, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych. Samorząd radców prawnych – podobnie jak adwokatura – organizuje swoją coroczną akcję pro bono pod hasłem „Niebieski parasol”. Po spotkaniu odbył się briefing z dziennikarzami, na którym obecni byli także ministrowie Kancelarii Prezydenta.

13 maja senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji przy współpracy z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych zorganizowała seminarium na temat wpływu orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości z 8 kwietnia br. w sprawie Digital Rights Ireland na zasady korzystania przez policję i inne organy władzy publicznej z danych telekomunikacyjnych dla celów zapobiegania i zwalczania przestępczości. Naczelną Radę Adwokacką reprezentował adw. Mikołaj Pietrzak, przewodniczący Komisji Praw Człowieka.

15 maja, adw. Andrzej Zwara wziął udział w I Europejskiej Konferencji Praw Człowieka w Łodzi, gdzie otrzymał odznaczenie od Narodowej Asocjacji Adwokatów Ukrainy. Odznakę  wręczył prezesowi NRA adw. Walentin Stepiuk. Konferencja została zorganizowana przez Naczelną Radę Adwokacką we współpracy z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, Okręgową Radą Adwokacką w Łodzi i Katedrą Prawa Karnego Międzynarodowego Uniwersytetu Łódzkiego. W spotkaniu wzięli udział także goście specjalni: Roman Maguta, przewodniczący Izby Obrachunkowej Ukrainy oraz Lenur Kerymov, Tatar krymski, z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Krzysztof Kwiatkowski, prezes Najwyższej Izby Kontroli oraz dr Jacek Saryusz Wolski, poseł Parlamentu Europejskiego.

15 maja, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, wziął udział w debacie przedstawicieli samorządów adwokackich i radców prawnych na Uniwersytecie Warszawskim. Adw. Dębowski przekonywał, że oba samorządy powinny działać w ważnych sprawach razem, choć osobno, szanując własną tradycję i odrębność. Stronę radców reprezentował r.pr. Arkadiusz Bereza, wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych.

15-16 maja, adw. Anisa Gnacikowska wzięła udział w zorganizowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości i organizację  "Victim Support Europe” międzynarodowej konferencji dla przedstawicieli organizacji zajmujących się pomocą pokrzywdzonym przestępstwem z Europy i świata.

16 maja, przedstawiciele wietnamskiego ministerstwa finansów oraz ambasady wietnamskiej odwiedzili siedzibę Naczelnej Rady Adwokackiej. Delegację z ramienia NRA przyjął adw. Tomasz Kapliński z Komisji Spraw Zagranicznych.

16 maja, adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA oraz adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA wzięli udział w spotkaniu z kierownictwem Sądu Okręgowego Gospodarczego w Warszawie. Omawiano zagadnienia związane z możliwościami ułatwień dla przedsiębiorców.

Tagi: NRA, kronika

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email