Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

23.05.2014

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Adwokatury.

17 maja, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, wziął udział w Zgromadzeniu Zwyczajnym Krakowskiej Izby Adwokackiej.

17 maja, odbyło się Zgromadzenie sprawozdawcze Izby Wrocławskiej. Z ramienia Prezydium Naczelnej Rady przybył jej sekretarz, opiekun Izby Wrocławskiej, adw. Rafał Dębowski, który w wystąpieniu opisał działania Prezydium NRA.

17 maja, odbyła się po raz ósmy akcja Dnia Bezpłatnych Porad Adwokackich. W całym kraju porad prawnych pro bono udzielało ponad 750 adwokatów i  aplikantów adwokackich w 200 miastach w całej Polsce. Wyjątkiem były miasta znajdujące się na terenie wrocławskiej izby adwokackiej. Tam, ze względu na zorganizowane 17 maja zgromadzenie izby, akcja odbędzie się 24 maja, a porady będzie można uzyskać w prawie 30 kancelariach.

18 maja, adw. Andrzej Zwara wziął udział w Zgromadzeniu Izby Warszawskiej, które będzie kontynuowane 16 czerwca.

19 maja adw. Katarzyna Przyłuska-Ciszewska brała udział w konferencji pt. „Mediacja na rynku finansowym w praktyce wymiaru sprawiedliwości”, zorganizowanej przez Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego. Celem konferencji było m.in. przybliżenie sędziom sądów powszechnych instytucji mediacji w sporach na rynku finansowym, mechanizmów jej funkcjonowania oraz korzyści, jakie wynikają dla sądu kierującego sprawę do mediacji. Gościem specjalnym spotkania była sędzia Sądu Najwyższego Katarzyna Gonera.

20 maja, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Dyskutowano na temat informatyzacji adwokatury, przedyskutowano stan prac związanych z przygotowaniem wewnętrznych regulacji prawnych, związanych ze zmianą modelu dystrybucji „Palestry”. Adw. Katarzyna Przyłuska-Ciszewska poinformowała Prezydium o bieżących pracach Centrum Mediacyjne przy NRA. Z kolei adw. Anisa Gnacikowska przedstawiła stan przygotowań do realizacji filmu o adw. Joannie Agackiej-Indeckiej oraz o organizacji seminarium „Obrony w sprawach polityczny a droga do wolności”, organizowanego wspólnie z WPiA UW. Seminarium odbędzie się 3 czerwca o godzinie 16.00 w Auli Starego BUW. W spotkaniu, które poprowadzi adw. dr hab. Adam Redzik udział wezmą: adw. Jacek Taylor, adw. Krzysztof Piesiewicz, adw. Edward Rzepka, adw. Andrzej Bąkowski, adw. Czesław Jaworski, adw. Ewa Milewska-Celińska. Ponadto omówiono stałe punkty porządku obrad, tj. sprawy osobowe i izbowe oraz sprawy finansowe.

20 maja adw. Katarzyna Przyłuska-Ciszewska brała udział w II Polskim Kongresie Sporów Sądowych, Mediacji i Arbitrażu 2014 w Warszawie organizowanym przez Instytutu Allerhanda.

22 maja, adw. Andrzej Zwara wziął udział w konferencji prasowej promującej akcję „Masz prawo” skierowaną do osób represjonowanych w czasach komunizmu. W ramach tej inicjatywy prokuratorzy IPN i adwokaci będą pomagać w kwestiach prawnych, głównie w otrzymaniu odszkodowań oraz w problemach emerytalno-rentowych. W ramach akcji stworzone zostaną ogólnopolskie punkty konsultacji dla osób represjonowanych, gdzie będzie można uzyskać fachowe porady, wyczerpujące informacje prawne, wzory pism i wniosków, a także profesjonalne wsparcie procesowe ze strony prawników.

23 maja, odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa ,,Gwarancje ochrony konstytucyjnych praw i wolności jednostki” w Senacie. Debata podzielona została na dwa panele: panel ekspercki pt. „Ochrona konstytucyjnych praw i wolności człowieka i obywatela – założenia a praktyka ustrojowa” z udziałem m.in. Wojciecha Węgrzyna, podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, prof. Artura Nowaka-Fara, podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Krzysztofa Kwiatkowskiego, prezesa Najwyższej Izby Kontroli i dr. Bohdana Zdziennickiego, sędziego Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, prof. Dariusza Dudka, kierownika Katedry Prawa Konstytucyjnego KUL, doc. dr Ryszarda Piotrowskiego z Wydziału Prawa i Administracji UW. Moderatorem dyskusji był adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA. Drugi panel, studencko-doktorancki, nosi tytuł „Ochrona konstytucyjnych praw i wolności człowieka i obywatela – regulacje prawne i założenia doktrynalne”.

23 maja, adw. Sławomir Ciemny wziął udział w uroczystościach 40-lecia Izby Austriackiej w Wiedniu.

 

 

 

 

 

Tagi: NRA, kronika

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email