Kronika prac Naczelnej Rady Adwokackiej

06.06.2014

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Adwokatury.

22-23 maja, adw. Sławomir Ciemny wziął udział z ramienia Adwokatury Polskiej w obchodach 40-lecia Austriackiej Rady Adwokackiej.

22-25 maja, adw. Dominika Stępińska-Duch, przewodnicząca Komisji Współpracy z Zagranicą przy NRA,wzięła udział w sesji Parlex w Warszawie. Mówiła o rynku usług prawnych w Polsce.

29-31 maja, adw. Andrzej Zwara  wziął udział w XXIV Ogólnopolskim Rejsie Adwokackim im.  adw. Marii Budzanowskiej po Jezioraku. Prezes NRA objął Rejs swoim patronatem, razem z adw. Stanisławem Estreichem, przewodniczącym Komisji Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu Turystyki i Wypoczynku NRA. W Rejsie uczestniczyli również członkowie Prezydium NRA: adw. Ewa Krasowska, rzecznik dyscyplinarny, adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik  oraz adw. Jerzy Zięba, członek Prezydium. Przyjechał również adw. Stanisław Kłys z Krakowa.

31 maja, adw. Maria Kapsa, dziekan ORA Koszalin, wzięła udział w Zgromadzeniu Izby Adwokackiej w Szczecinie a adw. Andrzej Zwara, prezes NRA,  tego samego dnia uczestniczył w Zgromadzeniu Izby Adwokackiej w Poznaniu.

3 czerwca, adw. Andrzej Zwara wziął udział w seminarium „Obrony w sprawach politycznych a droga do wolności” w Starym BUW-ie. W seminarium zorganizowanym z inspiracji adw. Anisy Gnacikowskiej, przewodniczącej Komisji Edukacji Prawnej, uczestniczyli adwokaci, którzy w latach 70. i 80. byli obrońcami w sprawach politycznych: adw. Ewa Milewska-Celińska, adw. Andrzej Bąkowski, adw. Czesław Jaworski, adw. Edward Rzepka, adw. Jacek Taylor i adw. Krzysztof Piesiewicz. Przybyli także przedstawiciele Naczelnej Rady Adwokackiej – adw. Ewa Krasowska, rzecznik dyscyplinarny, adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik, adw. Jerzy Zięba, adw. Paweł Rybiński, dziekan ORA Warszawa oraz adw. Mikołaj Pietrzak, przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy NRA oraz członkowie ORA w Warszawie.

3 czerwca, adw. Andrzej Zwara i adw. Roman Kusz, przewodniczący Komisji ds. Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej przy NRA wzięli udział w konferencji „Ubezpieczenia ochrony prawnej jako sposób finansowania usług prawniczych w Europie” w Warszawie. Konferencję zorganizował RIAD, D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. Polska Izba Ubezpieczeń oraz Naczelna Rada Adwokacka.

5 czerwca, adw. Bartosz Grohman zastępca sekretarza NRA i zarazem opiekun Izby Świętokrzyskiej, reprezentował Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w zgromadzeniu Izby Adwokackiej w Kielcach.

6 czerwca, adw. Andrzej Siemiński wziął udział w posiedzeniu wspólnym Komisji Ustawodawczej z Komisją Praw Człowieka oraz Praworządności i Petycji. W czasie posiedzenia rozpatrywano ustawę o zmianie ustawy Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw.

6 czerwca,  adw. Bartosz Grohman uczestniczył w pogrzebie adw. Andrzeja Tomaszewskiego, byłego dziekana ORA Warszawa.

6 czerwca, adw. Jerzy Zięba, członek NRA oraz adw. Bartosz Grohman, opiekun Komisji Inicjatyw Młodych Adwokatów, biorą udział w szkoleniu „Marketing prawniczy w praktyce” z cyklu „Anatomia kancelarii, czyli od zera do partnera”. Organizuje je Komisja Inicjatyw Młodych Adwokatów przy NRA w Hotelu Ameliówka w Górach Świętokrzyskich. Jest to pierwsze z cyklu szkoleń z zakresu „kompetencji miękkich” organizowane przez KIMA NRA.

 

Tagi: kronika

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email