Kronika prac Naczelnej Rady Adwokackiej

13.06.2014

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Adwokatury.

Czerwiec, na początku miesiąca, podczas pobytu w Iranie, adw. Bartosz Grohman, z-ca sekretarza NRA, odwiedził polski cmentarz wojenny w Teheranie. Z upoważnienia Prezydium NRA, w  imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej zapalił znicze i złożył plakietki Adwokatury Polskiej w hołdzie poległym. Na terenie cmentarza znajdują się także groby adwokatów.

6-8 czerwca,  adw. Bartosz Grohman, opiekun Komisji Inicjatyw Młodych Adwokatów przy NRA, wziął udział w zorganizowanym przez tę Komisję szkoleniu „Marketing prawniczy w praktyce” z cyklu „Anatomia kancelarii, czyli od zera do partnera”, które odbyło się w Hotelu Ameliówka w Górach Świętokrzyskich.

7 czerwca, adw. Zenon Marciniak, członek Prezydium NRA, wziął udział w konferencji pt. „Pozbawienie wolności nie pozbawia praw”, zorganizowanej przez Komisję Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Bydgoszczy. Tym razem konferencja poświęcona była prawom osób odbywających karę pozbawienia wolności.

7 czerwca, zgromadzenia Izby Adwokackiej odbyły się w Białymstoku – z ramienia NRA wzięła w nim udział adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA; w Gdańsku – obecny był adw. Andrzej Zwara, prezes NRA; w Opolu – obecny był adw. Jerzy Pinior, dziekan ORA Katowice; w Płocku – adw. Ziemisław Gintowt, członek NRA; w Radomiu – adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA; w Rzeszowie – adw. Jerzy Zięba, członek Prezydium NRA; w dwudniowym zgromadzeniu w Siedlcach uczestniczył adw. Maciej Łaszczuk, członek NRA; w Toruniu – adw. Rajmund Żuk, członek NRA; w Wałbrzychu – adw. Krzysztof Szymański, dziekan ORA w Zielonej Górze.

9 czerwca, adw. Andrzej Siemiński wziął udział w posiedzeniu Zespołu Krajowej Rady Sądownictwa, w czasie którego rozpatrywano zgłoszenia 24 kandydatów ubiegających się o stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej. Jednym z kandydatów jest adw. Jolanta Renata Seredyńska-Słota, wykonująca swój zawód na terenie ORA w Bielsku-Białej.

10 czerwca, Prezydium NRA, członkowie oraz zaproszeni goście wzięli udział w Czerwcowej Gali Wolności. Przed koncertem w Filharmonii Narodowej adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, wręczył zasłużonym adwokatom – obrońcom w procesach politycznych okresu PRL - medale z napisem „Dla Obrońcy Praw Człowieka – Adwokatura Polska” i z logo Święta Wolności. Uczestnicy Gali wysłuchali znakomitego koncertu mezzosopranistki Małgorzaty Walewskiej, której towarzyszyła Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej pod batutą maestro Jacka Kaspszyka. Koncert dedykowano wszystkim adwokatom, którzy walczyli o wolność Polski.

10 czerwca, adw. Anisa Gnacikowska, przewodnicząca Komisji Edukacji Prawnej NRA, wzięła udział w uroczystości wręczenia nagrody Kustosz Pamięci Narodowej na Zamku Królewskim. Nagrody otrzymali: Roman Aftanazy (pośmiertnie – polski historyk, bibliotekarz), Czesław Blicharski (lotnik, twórca, wraz z żoną, „Archiwum Tarnopolskiego”), Anatol Franciszek Sulik (pośmiertnie – historyk amator, znawca Wołynia), Oleg Zakirov (były funkcjonariusz KGB w stopniu majora, który na własną rękę prowadził śledztwo w sprawie Zbrodni Katyńskiej) oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Nagroda została ustanowiona w 2002 roku przez pierwszego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.

11 czerwca, spotkanie z Lidią Izowitową, prezesem Narodowej Asocjacji Adwokatów Ukrainy oraz Walentinem Gwozdij, wiceprezesem tejże organizacji, odbyło się w siedzibie NRA  w Warszawie. W spotkaniu udział wzięli adwokaci, którzy niedawno uczestniczyli w misji obserwacyjnej w trakcie wyborów prezydenckich na Ukrainie,  tj. adw. Justyna Mazur (Izba w Bydgoszczy), adw. Piotr Osiewacz (Izba częstochowsko-piotrkowska) i adw. Jarosław Szczepaniak (Izba w Łodzi). Na spotkaniu obecny był również adw. Tomasz Wardyński. Komisję ds. Współpracy z Zagranicą przy NRA reprezentowali: adw. Dominika Stępińska-Duch, przewodnicząca komisji oraz adw. Jan Kaczmarczyk.

11 czerwca, podczas konferencji, która odbyła się w siedzibie Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie omówiono Raport RPO z działalności w Polsce Krajowego Mechanizmu Prewencji w 2013 roku. Naczelną Radę Adwokacką reprezentowała adw. Katarzyna Szoda-Wolska, wiceprzewodnicząca Komisji Praw Człowieka przy NRA.

13 czerwca, władze Naczelnej Rady Adwokackiej udają się do Szczecina, gdzie 14 czerwca rozpocznie się Zebranie Plenarne.

Tagi: NRA, kronika

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email