Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

11.07.2014

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Adwokatury.

25 czerwca, aplikanci izb kieleckiej, krakowskiej i rzeszowskiej uczestniczyli w środowiskowym Konkursie Krasomówczym. Uczestników oceniała Komisja Konkursowa w składzie : adw. Jerzy Zięba, członek NRA i przewodniczący jury, adw. Paweł Gieras, adw. Edward Rzepka, adw. Władysław Finiewicz, adw. Stanisław Kłys oraz prof. Tadeusz Malak z Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie.

30 czerwca, adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, wziął udział w ślubowaniu adwokackim we Wrocławiu. W tym roku złożyło je 58 aplikantów w Auli Leopoldina na Uniwersytecie Wrocławskim.

3 lipca, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA i adw. Jacek Trela,  wiceprezes NRA, spotkali się z Dariuszem Sałajewskim, prezesem Krajowej Rady Radców Prawnych i Arkadiuszem Berezą, wiceprezesem KRRP w związku z pracami nad zmianą taksy adwokackiej w sprawach z wyboru i sprawach z urzędu.

4-6 lipca, delegacja Naczelnej Rady Adwokackiej w skład której weszli adwokaci: Justyna Mazur, Jarosław Szczepaniak i Piotr Osiewacz była w Kijowie, gdzie reprezentowała adwokaturę polską na I Międzynarodowym Forum „Szlaki rozwoju Adwokatury Ukraińskiej w Unii Europejskiej”. Obok delegacji polskich adwokatów w spotkaniu wzięli udział goście z Francji, Hiszpanii, Litwy,  Niemiec i USA.

9 lipca, adw. Andrzej Siemiński wziął udział w posiedzeniu Zespołu Krajowej Rady Sądownictwa, w czasie którego rozpatrywano wnioski kandydatów ubiegających się o stanowisko sędziego, wśród których są adwokaci.

10 lipca, adw. Andrzej Siemiński wziął udział w posiedzeniu senackiej Komisji ustawodawczej dotyczącym zmian w nowelizacji Kpc.

Tagi: NRA, kronika

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email