Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

25.07.2014

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Adwokatury.

22 lipca odbyło się Prezydium NRA. Podczas posiedzenia bieżące sprawy osobowe referował adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA. Adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA oraz adw. Tomasz Korczyński, przewodniczący Komisji ds. Informatyzacji – Centrum Technologiczne Adwokatury, przedstawili stan prac związanych z realizacją uchwały NRA dotyczącej informatyzacji Adwokatury. Adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA oraz adw. Rafał Dębowski przedstawili wyniki prac nad projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie opłat za usługi adwokackie z wyboru, wypracowany w toku wspólnych prac z przedstawicielami samorządu radców prawnych. Prezydium zaakceptowało ten projekt, który zostanie złożony na ręce ministra sprawiedliwości przez adw. Andrzeja Zwarę, prezesa NRA. Trwają prace nad zmianą w sprawie taksy adwokackiej w sprawach z urzędu. Adw. Trela zreferował kwestie związane z Regulamin kolegium redakcyjnego „Palestry” oraz przebieg konferencji uzgodnieniowej w sprawie zmian w POA, którą zorganizowało ministerstwo sprawiedliwości, a dotyczącej sprawy projektowanych uprawnień ministra do wydania reformatoryjnych decyzji w przypadku rozpatrywania odwołania przez ministra od decyzji o odmowie wpisu na listę adwokatów (dotyczy to również radców prawnych).

Tagi: NRA, kronika

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email