Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

08.08.2014

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Adwokatury.

2 sierpnia, adw. Rajmund Żuk, członek Naczelnej Rady Adwokackiej, wziął udział w ślubowaniu adwokackim Izby kujawsko-pomorskiej w Toruniu. Togi założyło 16 młodych adwokatów.

5 sierpnia, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono bieżące sprawy osobowe, uchwały i sprawy Izb adwokackich. Adw. Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej oraz adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA omówili zaawansowany stan prac Zespołu ds. opracowania zasad przyznawania diet samorządowych. Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej powołało Zespół ds. opracowania długoletniej strategii działań Adwokatury w składzie: adw. Andrzej Zwara, prezes NRA – opiekun Zespołu, adw. prof. Maciej Gutowski – przewodniczący, adw. Jerzy Glanc, adw. Jacek Trela, adw. Jerzy Zięba, adw. prof. Jacek Giezek, adw. Bartosz Grohman, adw. prof. Piotr Kardas, adw. Roman Kusz, adw. prof. Piotr Kruszyński.

Adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA oraz adw. Rafał Dębowski przedstawili bieżące informacje związane z informatyzacją adwokatury.

5 sierpnia, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, wspólnie z r.pr. Dariuszem Sałajewskim, prezesem Krajowej Izby Radców Prawnych, złożył na ręce ministra sprawiedliwości projekt rozporządzenia w przedmiocie opłat za usługi adwokackie z wyboru, wypracowany w toku wspólnych prac z przedstawicielami samorządu radców prawnych.

Tagi: NRA, kronika

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email