Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

29.08.2014

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Adwokatury.

25 sierpnia adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, spotkał się z przedstawicielami Fundacji dla Polski, w celu omówienia współpracy pomiędzy NRA a Fundacją.    

26 sierpnia odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Spotkanie rozpoczęło się od uczczenia minutą ciszy zmarłego kilka dni wcześniej adw. Grzegorza Janisławskiego. Następnie, zaproszony na posiedzenie Prezydium, adw. Marek Mikołajczyk, członek NRA, przedstawił szczegóły dotyczące współpracy z TVP w związku z pomysłem produkcji filmów o adwokatach. Ostateczna decyzja o współpracy zostanie podjęta 27 września, podczas posiedzenia plenarnego NRA. Prezydium gościło również adw. Tomasza Korczyńskiego i adw. Karola Orzechowskiego, którzy przedstawili plany związane z wdrożeniem systemu Find-A-Lawyer 2, którego celem jest zapewnienie prawnikom objętym unijną wyszukiwarką prawników możliwości elektronicznego potwierdzania swojej tożsamości w międzynarodowych (w ramach UE) elektronicznych postępowaniach sądowych. Prezydium NRA omówiło stan prac nad wdrożeniem elektronicznego systemu obsługi izb adwokackich „SOWA” i powołało zespół ds. rozwoju systemu pod przewodnictwem adw. Rafała Dębowskiego, sekretarza NRA. W skład zespołu weszli: adw. Tomasz Korczyński, adw. Michał Szpakowski, adw. Bartosz Golejewski, Łukasz Tkacz i Łukasz Możejko. Adw. Rafał Dębowski poinformował Prezydium o treści odpowiedzi jakiej udzielił organizacjom piętnującym zjawisko „copyright trolling” (czytaj: Trolling prawonoautorski nie jest działaniem powszechnym) Ponadto Prezydium omówiło i rozstrzygnęło dziesięć spraw osobowych, które zreferował adw. Rafał Dębowski. Z kolei adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA, przedstawił najistotniejsze zagadnienia wynikające z protokołów okręgowych rad adwokackich, które następnie zostały omówione przez pozostałych członków Prezydium. prezydium przedyskutowało również kwestie finansowe, które przedstawiła adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA.

27 sierpnia w Karpaczu przedstawiciele NRA, w tym Prezydium NRA, które reprezentowali: adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, adw. Zenon Marciniak, członek Prezydium NRA i adw. Jerzy Zięba, członek Prezydium NRA, uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych adw. Grzegorza Janisławskiego.

27 sierpnia adw. Mikołaj Pietrzak, przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy NRA i adw. Artur Pietryka z Komisji Praw Człowieka przy NRA reprezentowali NRA na posiedzeniu sejmowej stałej podkomisji ds. wykonywania przez Polskę wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. (czytaj: Brak adwokata przy zatrzymanym zwiększa ryzyko użycia przemocy przez służby policyjne)

29 sierpnia adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA, uczestniczył w posiedzeniu sejmowej podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o postępowaniu dyscyplinarnym wobec osób wykonujących niektóre zawody prawnicze (druk 1202) oraz senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych (druk 2415).

 

Tagi: kronika

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email