Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

12.09.2014

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Adwokatury.

9 września, z okazji 80. urodzin i 50-lecia pracy w samorządzie adwokackim mecenasa Czesława Jaworskiego, w biurze Naczelnej Rady Adwokackiej odbyła się uroczystość, na którą zaproszono rodzinę, przyjaciół i współpracowników Jubilata. Obecny prezes NRA, adw. Andrzej Zwara, dziękował mecenasowi za lata pracy, wyrażając nadzieję na kolejne.

9 września, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Prezydium wybrało nowego przewodniczącego Komisji Doskonalenia Zawodowego przy NRA – adw. Bogusława Owsianika, byłego dziekana ORA w Bydgoszczy.

Na posiedzenie został zaproszony adw. Paweł Rybiński, dziekan ORA w Warszawie, który przedstawił sytuację Izby warszawskiej i poinformował, że ORA zwołała Nadzwyczajne Zgromadzenie Izby warszawskiej na 11-12 października br. Adw. Katarzyna Przyłuska-Ciszewska, prezes Centrum Mediacyjnego przy NRA,  zrelacjonowała dotychczasowa działalność Centrum i przedstawiła projekt kolejnej edycji szkoleń dla adwokatów, którzy chcą zdobyć uprawnienia mediatora (zobacz: Brytyjscy mediatorzy poprowadzą szkolenia). Z kolei adw. Tomasz Korczyński, przewodniczący Komisji ds. Informatyzacji – Centrum Technologicznego Adwokatury, poinformował Prezydium o aktualnym etapie na jakim znajdują się prace nad zmianą strony adwokatura.pl

Adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza, omówił projekt ustawy o zmianie ustawy o komornikach, który m.in. zakłada ograniczenia dla komorników, którzy mają zbyt wiele zleceń. Prezydium postanowiło przygotować negatywną opinię w tej sprawie (wkrótce opublikujemy jej treść).

Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, omówił przebieg szkolenia z systemu SOWY, które miały miejsce 5 września br. w Warszawie oraz przedstawił Prezydium NRA pojawiające się zagadnienia związane z wdrożeniem tego programu.

Ponadto Prezydium omówiło i rozstrzygnęło jedenaście spraw osobowych, których sprawozdawcą był adw. Rafał Dębowski. Z kolei adw. Bartosz Grohman przedstawił najistotniejsze zagadnienia wynikające z protokołów okręgowych rad adwokackich, które następnie zostały omówione przez pozostałych członków Prezydium. Prezydium przedyskutowało również kwestie finansowe, które przedstawiła adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA.

10 września, adw. Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, otworzył 25. Ogólnopolską Letnia Spartakiada Prawników odbędzie się od 10 do 14 września w Krakowie. Na Spartakiadzie NRA reprezentuje również adw. Anisa Gnacikowska, członek NRA.

10 września, adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA oraz adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA reprezentowali Naczelną Radę Adwokacką podczas posiedzenia nadzwyczajnej podkomisji sejmowej, która  zakończyła pracę nad senackim projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych (druk nr 2415). Z ramienia Ministerstwa Sprawiedliwości obecny był wiceminister sprawiedliwości Jerzy Kozdroń.

12 września, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA oraz adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA, wzięli udział w uroczystym odsłonięciu tablicy poświęconej pamięci adw. Jana Cielucha, byłego dziekana ORA w Bydgoszczy i działacza społecznego, w 115. rocznicę Jego urodzin. Tablicę umieszczono na fasadzie siedziby Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy.

Tagi: NRA, kronika

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email