Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

26.09.2014

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Adwokatury.

18 września, adw. Katarzyna Przyłuska-Ciszewska, prezes Centrum Mediacyjnego przy NRA, wzięła udział w konferencji:  „Diagnoza Arbitrażu. Funkcjonowanie prawa o arbitrażu i kierunki postulowanych zmian”, która odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie. Organizatorem był Sąd Arbitrażowy Lewiatan, a partnerami rządowymi  Minister Gospodarki i Minister Sprawiedliwości.

20 września, w Jeleniej Górze odbyło się posiedzenie plenarne NRA (czytaj relację).

22 września, adw. Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, na zaproszenie bp. Andrzeja Czai, przewodniczącego Komisji Nauki Wiary Episkopatu Polski wziął udział w posiedzeniu tej komisji. Spotkanie z biskupami odbyło się w siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie. Adw. Zwara mówił o współczesnych poszukiwaniach wewnętrznej moralności prawa.

23 września, adw. Katarzyna Przyłuska-Ciszewska, prezes Centrum Mediacyjnego przy NRA, uczestniczyła w  spotkaniu Zespołu ds. Systemowych Rozwiązań w Zakresie Polubownych Metod Rozwiązywania Sporów Gospodarczych w Ministerstwie Gospodarki.

23 września adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, wziął udział w uroczystościach związanych ze świętem narodowym Arabii Saudyjskiej w ambasadzie tego kraju w Warszawie.

25 września, adw. Rafał Dębowski, sekretarz Naczelnej Rady Adwokackiej wziął udział w II Kongresie Kuratorskim w Warszawie pt. "Kuratorzy sądowi w służbie społeczeństwu - efekty i oczekiwania". Obecni byli m.in. nowy minister sprawiedliwości Cezary Grabarczyk, Krzysztof Kwiatkowski prezes NIK, Stanisława Prządka przewodnicząca Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, adw. Ryszard Kalisz.

26-27  września, adw. Zwara wziął udział w V Ogólnopolskim Zjeździe Cywilistów w Poznaniu pt. "Współczesne problemy prawa zobowiązań"

27 września, adw. Zwara otworzy konferencję „Pełnoprawni niepełnosprawni”, zorganizowaną przez Naczelną Radę Adwokacką i Komisję Praw Człowieka przy NRA, we współpracy z Biurem Rady Europy w Polsce oraz Wydziałem Prawa i Administracji UAM.

27 września, w całym kraju rozpoczną się egzaminy wstępne na aplikację adwokacką.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email