Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

03.10.2014

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Adwokatury.

27 września, adw. Andrzej Siemiński, członek NRA, wziął udział w Warszawie w uroczystych obchodach 75. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego.

27 września, w całym kraju odbył się egzamin wstępny na aplikację adwokacką (zobacz wyniki)

29 września uroczyście otwarto nowy budynek Centrum Sądownictwa Gospodarczego w Warszawie. Naczelną Radę Adwokacką na ceremonii otwarcia reprezentował adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA.

26 września, Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy Prawo o adwokaturze. Nowe przepisy mają przede wszystkim usprawnić  postępowania dyscyplinarne (zobacz więcej). Projekt w Sejmie prowadzili adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA oraz adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA. Szczególne podziękowania Prezydium kieruje do adwokatów współpracujących: adw. Jacka Ziobrowskiego, prezesa Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, adw. Ewy Krasowskiej, rzecznika dyscyplinarnego NRA adw. Radosława Baszuka, wiceprezesa WSD, adw. Grzegorza Majewskiego, prezesa Sądu Dyscyplinarnego Izby warszawskiej, adw. dr Łukasza Chojniaka, rzecznika dyscyplinarnego Izby warszawskiej, adw. Andrzeja Siemińskiego członka NRA, adw. Henryka Stabli, przewodniczącego Centralnego Zespołu Wizytatorów.

30 września, w biurze NRA odbyło się spotkanie robocze dotyczące przebudowy strony adwokatura.pl. Wzięli w nim udział adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, adw. Michał Bieniak, przewodniczący Komisji Komunikacji Społecznej i adw. Tomasz Korczyński, przewodniczący Komisji ds. Informatyzacji – Centrum Technologicznego Adwokatury oraz przedstawiciele firmy High Profile i firmy projektującej.

1 października, z ramienia NRA adw. Sylwia Białek-Karasińska wzięła udział w posiedzeniu Sejmowej Podkomisji Stałej ds. nowelizacji prawa cywilnego. W ramach prac parlamentarnych został przedstawiony postulat, by w okresie przejściowym z instrumentu, jakim jest elektroniczny kontakt z sądami powszechnymi, korzystali tylko adwokaci i radcowie prawni. Powyższe prace wpisują się w postulaty, które na posiedzeniu plenarnym Naczelnej Rady Adwokackiej przedstawił adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA. Komisja skierowała do dalszych analiz i prac możliwość wprowadzenia takiej zasady.

2-5 października, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA a także adw. Jerzy Zięba, członek NRA, wzięli udział w VII Bieszczadzkim Rajdzie pieszo-rowerowo-motocyklowym Czarna 2014. Zorganizowała go Okręgowa Rada Adwokacka w Rzeszowie oraz Komisja Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Tagi: NRA, kronika

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email