Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

17.10.2014

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Adwokatury.

13 października, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA był na spotkaniu w ministerstwie sprawiedliwości i rozmawiał z Iwoną Kujawą, dyrektor departamentu zawodów prawniczych i dostępu do pomocy prawnej oraz jej zastępcami Moniką Madurowicz i Karolem Dałkiem. Przedmiotem spotkania było omówienie bieżących spraw i relacji między ministerstwem a Naczelną Radą Adwokacką.

14 października, w biurze Naczelnej Rady Adwokackiej odbyło się spotkanie Prezesów Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. Prowadził je adw. Jarosław Zdzisław Szymański, Dziekan ORA w Łodzi. Spotkanie dotyczyło ustaleń w zakresie zaplanowanej na marzec 2015 roku konferencji Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. Do współpracy przy organizacji włączyły się wszystkie samorządy, dbając zarówno o oprawę medialną wydarzenia, jak i kwestie organizacyjno–budżetowe  i merytoryczne.

14 października Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA zorganizowało doroczne Prawnicze Targi Pracy. W gmachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego zgromadzili się wystawcy – kancelarie prawnicze oferujące staże i praktyki. Wśród wystawców swoje stanowisko miała Naczelna Rada Adwokacka, którą na Targach reprezentował adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA, wraz z grupą warszawskich adwokatów i aplikantów adwokackich.

 14 października, odbyło się spotkanie zespołu ds. wdrożenia i rozwoju systemu SOWA z przedstawicielami firmy CONFIDO. Wzięli w nim udział adw. Tomasz Korczyński, przewodniczący zespołu, adw. Jerzy Glanc wiceprezes NRA i opiekun zespołu, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, adw. Bartosz Golejewski, wicedziekan ORA w Gdańsku oraz Łukasz Tkacz, dyrektor biura NRA i Łukasz Możejko z biura ORA w Warszawie.

15 października w Senacie RP odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, którego porządek przewidywał m. in. rozpatrzenia ustawy o zmianie Ustawy Prawo o adwokaturze (druk senacki 722). Naczelną Radę Adwokacką reprezentował adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA.

17 października, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA i adw. Anisa Gnacikowska, przewodnicząca Komisji Edukacji Prawnej przy NRA otworzą trzecią edycję Przeglądu Kina Prawniczego „Adwokat w roli głównej”. Pokazy filmów będą miały miejsce 18 i 19 października w warszawskim kinie Muranów.

 

Tagi: NRA, kronika

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email