Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

07.11.2014

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Adwokatury.

24-26 października, w Jastrzębiej Górze odbyły się Konferencja Kierowników Szkolenia Aplikantów Adwokackich oraz Konferencja Naukowa Aplikantów Adwokackich. Zorganizowała je Komisja Kształcenia Aplikantów Adwokackich przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Organizatorzy konferencji gościli adw. Jerzego Glanca, wiceprezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Mirosławę Pietkiewicz skarbnika NRA, adw. Bartosza Grohmana, zastępcę sekretarza NRA, adw. Ewę Krasowską, rzecznika dyscyplinarnego NRA, adw. Jerzego Ziębę, członka Prezydium NRA, adw. Anisę Gnacikowską, członka NRA oraz adw. Jadwigę Banaszewską, członka Wyższej Komisji Rewizyjnej.

3 listopada adw. Andrzej Siemiński wziął udział w posiedzeniu Zespołu Krajowej Rady Sądownictwa, w czasie którego rozpatrywano wnioski kandydatów ubiegających się o stanowisko sędziego, wśród których są adwokaci.

4 listopada, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Na posiedzenie został zaproszony adw. Tomasz Korczyński, przewodniczący Komisji ds. Informatyzacji – Centrum Technologiczne Adwokatury. Pan Mecenas zaprezentował projekt odświeżonej graficznie strony adwokatura.pl a Prezydium NRA zaakceptowało projekt. Mec. Korczyński omówił również kwestię integracji systemu informatycznego SOWA z Krajowym Rejestrem Adwokatów i Aplikantów Adwokackich.

Prezydium NRA przyjęło uchwałę, w której powołano do składu osobowego komisji ds. Informatyzacji – Centrum Technologicznego Adwokatury adw. Bartłomieja Trętowskiego. Prezydium powołało na trzyletnią kadencję kolegium redakcyjne „Palestry” oraz zastępcę redaktora naczelnego, którym został wybrany adw. dr hab. Adam Redzik.

Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, zrelacjonował stan prac nad projektem uchwały dotyczącej wynagrodzeń członków organów adwokatury i organów izb. Projekt będzie przedmiotem obrad posiedzenia plenarnego, które odbędzie się 22 listopada w Krakowie.

Adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA, poinformował o założeniach do projektu nowego regulaminu konkursów krasomówczych dla aplikantów adwokackich.

Adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA, omówił temat przygotowań do spotkania noworocznego.

Ponadto Prezydium NRA wyznaczyło adw. Justynę Metelską jako przedstawicielkę stałej delegacji CCBE przy Europejskim Trybunale Praw Człowieka.

Prezydium omówiło i rozstrzygnęło również dwie sprawy osobowe, których sprawozdawcą był adw. Rafał Dębowski. Z kolei adw. Bartosz Grohman przedstawił najistotniejsze zagadnienia wynikające z protokołów okręgowych rad adwokackich, które następnie zostały omówione przez pozostałych członków Prezydium. Prezydium przedyskutowało również kwestie finansowe, które przedstawiła adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA.

6 listopada, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA spotkał się z ministrem Sławomirem Rybickim. Omawiano bieżące sprawy Adwokatury.

 

Tagi: NRA, kronika

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email