Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

21.11.2014

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Adwokatury.

15 listopada, miał miejsce kolejny Finał Konkursu Krasomówczego Aplikantów Adwokackich w Sądzie Okręgowym w Olsztynie. Zwyciężczynią została aplikantka adwokacka Nina Maciejczyk–Krysiak z izby adwokackiej w Warszawie. Finałowym zmaganiom przysłuchiwali się adw. Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej,  adw. Jacek Trela, wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Mirosława Pietkiewicz skarbnik Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Ewa Krasowska, rzecznik dyscyplinarny Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Jerzy Zięba, członek Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej.

19 listopada, adw. Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, poprowadził lekcję prawa dla uczniów gimnazjum nr 91 im. Stanisława Staszica w Warszawie. Na przełomie listopada i grudnia podobne lekcje przeprowadzą adwokaci w ponad 70 szkołach w całym kraju w ramach akcji edukacyjnej „Masz prawo znać swoje prawa”, zorganizowanej z okazji 25. rocznicy przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Konwencji o prawach dziecka. Akcję zainicjowała adw. Anisa Gnacikowska, przewodnicząca Komisji Edukacji Prawnej przy NRA a zorganizowana jest we współpracy NRA z UNICEF.

22 listopada, w Krakowie odbędzie się Posiedzenie Plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej. W programie obrad m.in. rozpatrzenie możliwości wniesienia skargi konstytucyjnej w związku ze zmianami w ustawie Kodeks postępowania karnego oraz dyskusja o zmianach w zasadach etyki adwokackiej, w tym zmianach w Kodeksie Etyki Prawników Europejskich a także dyskusja nad zasadami wynagradzania członków organów adwokatury i organów izb.

Tagi: NRA, kronika

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email