Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

28.11.2014

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Adwokatury.

21 listopada odbyło się robocze posiedzenie Prezydium NRA, na którym omówiono bieżące zagadnienia związane ze stanem przygotowań do posiedzenia plenarnego NRA.

25 listopada adw. Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, Jacek Trela, wiceprezes NRA oraz adw. Ziemisław Gintowt, doradca prezesa NRA, wzięli udział w spotkaniu u ministra sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka, dotyczącym projektu założeń do ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej informacji prawnej. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele samorządu radców prawnych i inne organizacje samorządowe.

25 listopada, w biurze Naczelnej Rady Adwokackiej odbyło się spotkanie zespołu ds. wdrożenia i rozwoju systemu SOWA z przedstawicielami firmy CONFIDO. Wzięli w nim udział adw. Tomasz Korczyński, przewodniczący zespołu, adw. Bartosz Golejewski, wicedziekan ORA w Gdańsku, adw. Michał Szpakowski, członek zespołu oraz Łukasz Tkacz, dyrektor biura NRA i Łukasz Możejko z biura ORA w Warszawie.26 listopada przedstawiciele NRA – adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA oraz adw. prof. dr hab. Piotr Kruszyński, członek NRA wzięli udział w spotkaniu w Ministerstwie Sprawiedliwości, dotyczącym bieżących prac legislacyjnych. Na spotkaniu obecni byli także m.in. wiceminister sprawiedliwości Monika Zbrojewska oraz Tomasz Darkowski, dyrektor departamentu prawa karnego w ministerstwie.

26 listopada adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA wziął udział w Gali IV edycji konkursu grantowego Funduszu Społecznego Notariatu w Pałacu Prymasowskim w Warszawie.

27 listopada, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, który zasiadał w Kapitule Konkursu „Rising stars. Prawnicy-liderzy jutra 2014”, wziął udział w uroczystej Gali wręczenia nagród w Warszawie. Zwycięzcą został Bartosz Turno, radca prawny, pracujący na stanowisku Counsel w zespole prawa konkurencji kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr. Miejsce drugie w rankingu zdobyła Berenika Kaczmarek-Templin, adwokat w indywidualnej kancelarii prawnej, a trzecie miejsce – Agnieszka Trzaska, adwokat z kancelarii KKG Kubas Kos Gaertner.28 listopada Polska Izba Urbanistów uhonorowała adw. Andrzeja Zwarę, prezesa NRA, złotą odznaką honorową w uznaniu szczególnych zasług dla samorządu zawodowego urbanistów.28 listopada, przedstawiciele Naczelnej Rady Adwokackiej – adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA, adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA, adw. Ewa Krasowska, rzecznik dyscyplinarny NRA, adw. Jerzy Zięba członek Prezydium NRA oraz adw. Anisa Gnacikowska, członek NRA udali się do Brukseli, by uczestniczyć w wydarzeniach związanych z objęciem przez adw. Marię Ślązak funkcji prezydenta największej organizacji zrzeszającej europejskich prawników – CCBE, czyli Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy. Mec. Ślązak jest pierwszą Polką na tym stanowisku. Do tej pory pełniła obowiązki wiceprezydenta CCBE.

Tagi: NRA, kronika

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email