Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

19.12.2014

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Adwokatury.

12 grudnia, adwokaci, prokuratorzy i sędziowie dyskutowali nad tajemnicą adwokacką podczas konferencji naukowej we Wrocławiu zorganizowanej przez Komisję Etyki Zawodowej przy NRA. W konferencji uczestniczyli m.in. adw. Jerzy Zięba, członek Prezydium NRA, adw. Andrzej Grabiński, dziekan ORA we Wrocławiu, adw. prof. UWr. dr hab. Jacek Giezek, przewodniczący Komisji Etyki Zawodowej przy NRA, adw. prof. Piotr Kardas, członek NRA, adw. dr Małgorzata Kożuch, prof. UWr. dr hab. Włodzimierz Gromski, dziekan wydziału prawa, administracji i ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, adw. Edward Rzepka, dziekan ORA w Kielcach, adw. Jerzy Naumann, adw. Radosław Baszuk, wiceprezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, prof. UWr dr hab. Jerzy Skorupka.

13 grudnia, trzydziestu pięciu adwokatów i tylu samo radców prawnych udzielało porad prawnych podopiecznym Stowarzyszenia Wiosna w dniu finału akcji Szlachetna Paczka. W gdańskim punkcie Stowarzyszenia porad udzielał m.in. adw. Andrzej Zwara, prezes NRA.

15 grudnia, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA oraz adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA wzięli udział w przedświątecznym spotkaniu z członkami samorządu w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Gdańsku.

16 grudnia, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Przyjęto uchwałę w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie z Konstytucją RP art. 52 ustawy z dnia 27 września 2013 roku o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw. Przepis dotyczy maksymalnego limitu wydatków budżetowych na pokrycie kosztów na pomoc prawną z urzędu, w tym na obronę na żądanie, który wyniesie 200 mln zł rocznie. Prezydium udzieliło pełnomocnictwa do reprezentowania NRA w postępowaniu adw. Andrzejowi Zwarze, prezesowi NRA, adw. Rafałowi Dębowskiemu, sekretarzowi NRA, adw. dr. hab. Szymonowi Byczko oraz adw. dr. Jackowi Skrzydło. (zobacz: NRA złoży wniosek do TK ws budżetu na pomoc prawną z urzędu).

Prezydium podjęło również uchwałę w sprawie zasady kolportowania „Palestry” od nr 1-2 z 2015 r. (czytaj uchwałę). Przyjęto także tekst jednolity Regulaminu odbywania aplikacji adwokackiej.

Ponadto Prezydium NRA powołało w skład osobowy Komisji Praktyk Rynkowych i Konkurencji adw. dra Michała Hejbudzkiego.

Prezydium omówiło i rozstrzygnęło również sprawy osobowe, których sprawozdawcą był adw. Rafał Dębowski. Z kolei adw. Bartosz Grohman przedstawił najistotniejsze zagadnienia wynikające z protokołów okręgowych rad adwokackich, które następnie zostały omówione przez pozostałych członków Prezydium. Prezydium przedyskutowało również kwestie finansowe, które przedstawiła adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA.

Po posiedzeniu Prezydium odbyło się spotkanie opłatkowe członków Prezydium z pracownikami biura NRA.

16 grudnia, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA, adw. Jerzy Zięba, członek Prezydium NRA oraz adw. Andrzej Siemiński, członek NRA wzięli udział w przedświątecznym spotkaniu z członkami samorządu Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

16 grudnia, na zaproszenie kard. Kazimierza Nycza, metropolity archidiecezji warszawskiej, adw. Andrzej Zwara uczestniczył w spotkaniu opłatkowym w kurii warszawskiej.

17 grudnia adw. Andrzej Zwara, prezes NRA oraz adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA wzięli udział w przedświątecznym spotkaniu z członkami samorządu w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie.

18 grudnia, adw. Andrzej Zwara oraz adw. Jacek Trela wzięli udział w przedświątecznym spotkaniu pracowników Ośrodka Badawczego Adwokatury. Uczestniczyła w nim także adw. dr Monika Zbrojewska, sekretarz OBA, która niedawno objęła funkcję wiceministra sprawiedliwości.

19 grudnia, adw. Andrzej Siemiński, członek NRA, odebrał w imieniu adw. Andrzeja Zwary honorową odznakę Polskiej Izby Urbanistów dla prezesa NRA. Uroczystość odbyła się w Warszawie.

19 grudnia adw. Andrzej Zwara weźmie udział w przedświątecznym spotkaniu z członkami samorządu w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu.

 

Tagi: NRA, kronika

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email