Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

02.09.2016

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

29 sierpnia, w ministerstwie rozwoju w Warszawie adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, uczestniczył w konferencji uzgodnieniowej projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności.

30 sierpnia, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono m.in. sprawę reprywatyzacji działki przy ul. Chmielnej 70 w Warszawie, informatyzacji Adwokatury oraz remontu biura NRA.

Prezydium NRA omówiło kwestię reprywatyzacji działki przy ul. Chmielnej 70 i jej obecnych właścicieli, w tym m.in. adw. Grzegorza Majewskiego, dziekana ORA w Warszawie. Sprawa została nagłośniona przez media. Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, poinformował, że skierował pismo do adw. Grzegorza Majewskiego z prośbą o zajęcia stanowiska i udostępnienie Naczelnej Radzie Adwokackiej możliwości wglądu w dokumentację źródłową sprawy. Postępowanie sprawdzające prowadzi referat skarg i wniosków przy NRA.

Następnie Prezydium NRA omówiło sprawy związane z informatyzacją Adwokatury w świetle wchodzących niebawem zmian przepisów prawa o adwokaturze. Adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA, przedstawił wynik negocjacji z firmą informatyczną dotychczas obsługującą NRA. Prezydium zdecydowało się na podpisanie aneksu do umowy na nowych, korzystniejszych dla NRA warunkach.

Adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA, przedstawił Prezydium etap prac remontowych nowego lokalu NRA oraz remontu sali konferencyjnej.

Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, przedstawił sprawy osobowe, które omówiło i rozstrzygnęło Prezydium. Mecenas Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA, zreferował z kolei najistotniejsze zagadnienia wynikające z protokołów okręgowych rad adwokackich, które następnie zostały omówione przez pozostałych członków Prezydium. Prezydium przedyskutowało też kwestie finansowe, które przedstawił adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA.

31 sierpnia, adw. Jerzy Zięba, członek Prezydium NRA, spotkał się z SSA dr hab. Małgorzatą Manowską, dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, w celu wypracowania porozumienia w sprawie odbywania przez aplikantów adwokackich w roku 2017 szkolenia z zakresu działania sądownictwa powszechnego i prokuratury.


Tagi: kronika, NRA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email