Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

22.07.2016

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej. 

15 lipca, adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA oraz adw. Jerzy Zięba, członek Prezydium NRA, wzięli udział w ślubowaniu adwokatów izby łódzkiej. 

19 lipca, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono m.in. kwestie dotyczące projektu rozporządzenia w sprawie stawek adwokackich, przygotowania sprawozdania kadencyjnego organów Adwokatury oraz remontu biura NRA.

Adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, poinformował, że NRA przedstawiła Ministrowi Sprawiedliwości opinię w sprawie stawek adwokackich. Dodał, że negatywną opinię przedstawiła również Krajowa Rada Sądownictwa i Sąd Najwyższy. (czytaj: NRA negatywnie opiniuje propozycję zmiany rozporządzeń w sprawie taks adwokackich oraz KRS krytycznie ocenia projekt rozporządzenia w sprawie taks adwokackich)

Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, poinformował, że sprawozdanie kadencyjne organów Adwokatury na Krajowy Zjazd Adwokatury jest już przygotowane i zostanie przekazane do wydawnictwa.

Prezydium NRA podjęło uchwałę, w której wyraziło zaniepokojenie sytuacją w Turcji po zamachu stanu - zwolnieniami z pracy, a następnie aresztowaniami kilku tysięcy tureckich sędziów i prokuratorów, w tym zwolnieniem pięciu członków Wysokiej Rady Sędziów i Prokuratorów oraz zapowiedziami przywrócenia kary śmierci. Prezydium NRA zaapelowało do CCBE o podjęcie zdecydowanych działań mających na celu ochronę praw wolności obywatelskich w Turcji, jak również do objęcia monitoringiem stanu bezpieczeństwa tureckich adwokatów. (czytaj: Prezydium NRA w obronie tureckich sędziów i prokuratorów)
Prezydium NRA omówiło również kwestie etapu remontu nowego lokalu NRA i sali konferencyjnej.

Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, przedstawił sprawy osobowe, które omówiło i rozstrzygnęło Prezydium. Adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA, zreferował z kolei najistotniejsze zagadnienia wynikające z protokołów okręgowych rad adwokackich, które następnie zostały omówione przez pozostałych członków Prezydium. Prezydium przedyskutowało też kwestie finansowe, które przedstawiła adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA.

19 lipca, adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, wziął udział w ślubowaniu adwokatów izby lubelskiej.

21 lipca, adw. Anisa Gnacikowska, członek NRA, wzięła udział w Forum Prawników Pro Bono w Warszawie. Podczas wydarzenia, organizatorzy dziękowali szczególnie adwokatom za pomoc przy wskazywaniu spraw związanych z obroną praw człowieka oraz bezpłatną pomoc przy nich. 

 

Tagi: kronika, NRA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email