Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

22.04.2016

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej. 

15 kwietnia, adw. Agata Helena Skóra z Komisji Praw Człowieka przy NRA, wzięła udział w seminarium "Przestępstwa motywowane uprzedzeniami - dylematy, wyzwania, strategie" w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie. 

18 kwietnia, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, wziął udział w Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego.

18 kwietnia, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, wziął udział w uroczystej Gali rozdania nagród Prawnik Pro Bono w Teatrze Wielkim w Warszawie. 

19 kwietnia, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Z okazji przypadającej tego dnia 73. rocznicy powstania w getcie warszawskim, Prezydium NRA uczciło minutą ciszy ofiary powstania.

Następnie powitano adw. Pawła Rybińskiego, dziekana ORA w Warszawie i adw. Grzegorza Majewskiego, prezesa Sądu Dyscyplinarnego w Warszawie, którym Prezydium NRA wręczyło pamiątkowe dyplomy z okazji kończącej się kadencji władz izby adwokackiej w Warszawie.

Podczas posiedzenia Prezydium poruszyło temat egzaminu adwokackiego. Pierwsze wyniki egzaminów wskazują, że wypadł on gorzej niż w latach ubiegłych. Prezydium uznało, że powinno to być przedmiotem analizy podczas konferencji kierowników szkolenia aplikantów adwokackich, która odbędzie się w dniach 13-15 maja br.

Adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, poinformował, że 27 kwietnia br. w siedzibie NRA odbędzie się spotkanie dziekanów wydziałów prawa największych uczelni wyższych w kraju oraz przedstawicieli środowisk prawniczych. Dyskusja będzie dotyczyła obecnego kryzysu konstytucyjnego i podjęcia działań mających na celu jego zażegnanie. Poinformował też, że w dniach 28-29 kwietnia br. członkowie Komisji Weneckiej złożą wizytę w Polsce celem omówienia najnowszej nowelizacji ustawy o Policji z przedstawicielami władzy publicznej oraz innych instytucji. Na spotkanie zostali zaproszeni również przedstawiciele NRA.

Tego dnia Prezydium NRA zapoznało się i zaakceptowało wizualizację projektu remontu pomieszczeń lokali NRA.

Ponadto przyjęto uchwałę, w której przyznano odznakę Adwokatura Zasłużonym adwokatom: Dominice Stępińskiej-Duch, Mirosławie Jamrozińskiej-Toczyskiej, Jackowi Dubois, Tomaszowi Korczyńskiemu oraz Mikołajowi Pietrzakowi.

Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, przedstawił sprawy osobowe, które omówiło i rozstrzygnęło Prezydium. Mecenas Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA, zreferował z kolei najistotniejsze zagadnienia wynikające z protokołów okręgowych rad adwokackich, które następnie zostały omówione przez pozostałych członków Prezydium. Prezydium przedyskutowało też kwestie finansowe, które przedstawiła adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA.

20 kwietnia, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, wziął udział w Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Trybunału Konstytucyjnego. 

20 kwietnia, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, wziął udział w Gali rozdania nagród "Złote Paragrafy", podczas której statuetkami nagrodzeni zostali m.in. adw. prof. Maciej Gutowski, mec. Maria Ślązak oraz adw. prof. Tomasz Siemiątkowski. (czytaj więcej)

21 kwietnia, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, wziął udział w sesji Rady Miasta Warszawy, gdzie publicznie podziękował radnym za przyjęcie uchwały o nadaniu jednej ze stołęcznych ulic imienia adw. Stanisława Mikkego, redaktora naczelnego "Palestry", który zginął w katastrofie samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem. Wskazał, że ta uchwała ważna jest nie tylko dla izby warszawskiej oraz adwokatów, którzy podpisali się pod wnioskiem, ale i dla całej Adwokatury Polskiej.  Podczas sesji adw. Dębowski rozmawiał też z radnymi o możliwości wygospodarowania terenu, który zostałby przeznaczony do stworzenia skweru, upamiętniającego zarówno patrona ulicy, jak i dorobku całej Adwokatury Polskiej.

22 kwietnia, adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, wziął udział w konferencji pt. "Kodeks Etyki Adwokackiej – analiza jurydyczna i aksjologiczna" we Wrocławiu. Organizatorem konferencji są Komisja Etyki Zawodowej oraz Komisja Legislacyjna NRA przy pomocy technicznej wrocławskiej izby.

Tagi: kronika, NRA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email