Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

04.03.2016

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej. 

25 lutego, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, wziął udział w spotkaniu roboczym w ministerstwie infrastruktury i budownictwa, którego tematem były prace nad reformą prawa budowlanego i inwestycyjnego. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele środowiska architektów i urbanistów. W następnych miesiącach adwokaci, architekci i urbaniści mają wspólnie opracować propozycje zmian i przedłożyć je ministrowi infrastruktury.  

29 lutego adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, wziął udział w konferencji naukowej „Sąd konstytucyjny w państwie demokratycznym", którą zorganizował Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

29 lutego, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA oraz adw. Andrzej Siemiński, pełnomocnik prezesa NRA ds. skargowych, wzięli udział w spotkaniu referatu skarg Naczelnej Rady Adwokackiej z udziałem: adw. Renaty Błuszkowskiej, adw. Anny Paśniewskiej, adw. Weroniki Janczewskiej-Mroczek, adw. Marty Gietki-Mielcarek oraz adw. Joanny Ziółkowskiej. Podczas spotkania podsumowano kadencję, a także rozmawiano o bieżących sprawach, związanych z Adwokaturą oraz problemach wynikających z rozpoznawania skarg.

1 marca, odbyło się spotkanie Wyższej Komisji Rewizyjnej, które prowadził adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący WKR.

3 marca, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, wziął udział w spotkaniu sekcji praktyków prawa przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Spotkanie było konsekwencją wejścia w życie (15 lutego br.) nowych przepisów regulaminu funkcjonowania okręgowych rad adwokackich, przewidujących możliwość organizacji sekcji.

4 marca, adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA oraz adw. Anisa Gnacikowska z Komisji ds. Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej wzięli udział w spotkaniu w biurze Naczelnej Rady Adwokackiej z dziekanami oraz przedstawicielami izb, odpowiedzialnymi za sprawy związane z wizerunkiem. Spotkanie dotyczyło planowanej ogólnopolskiej kampanii wizerunkowej Adwokatury. 


Spotkanie referatu skarg NRA

Spotkanie referatu skarg Naczelnej Rady Adwokackiej

Tagi: kronika, NRA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email