Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

26.02.2016

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej. 

22 lutego, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, wziął udział w konferencji "Nowe środki ochrony i pomocy dla ofiar", która odbyła ise w auli Prokuratury Generalnej z okazji Dnia Ofiar Przestępstw. Przedmiotem debaty były rozwiązania przyjęte w ustawie z 28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka.

23 lutego, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono m.in. kwestie: informatyzacji adwokatury, założeń budżetowych NRA na rok 2016 oraz zmian w Kodeksie Etyki Adwokackiej.

Zaproszony na posiedzenie Prezydium NRA adw. Tomasz Korczyński, przewodniczący komisji ds. informatyzacji – Centrum Technologiczne Adwokatury przy NRA, przedstawił informacje na temat funkcjonowania nowego systemu informatyzacji.

Adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, zrelacjonował spotkanie w Kancelarii Prezydenta RP na temat zmian w ustawie o policji. Podczas spotkania podkreślał, że NRA krytycznie oceniła ustawę, która weszła w życie 7 lutego br., ale będzie współpracować przy opracowywanych zmianach. W najbliższym czasie NRA przedstawi szczegółowe propozycje zmian. (czytaj też: W Kancelarii Prezydenta RP odbyło się spotkanie ws nowelizacji ustawy o Policji).

Wiceprezes NRA poinformował również, że 24 lutego odbędzie się sejmowa komisja ds. nowelizacji ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, w której uczestniczyć będzie adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, reprezentując NRA.

Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, przedstawił propozycję zmiany Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu w zakresie umożliwienia adwokatom udziału w czynnościach związanych z egzekucją ruchomości. Obecne przepisy bowiem zezwalają jedynie na udział w czynnościach związanych z nieruchomościami.

Prezydium NRA omówiło preliminarz budżetowy na rok 2016. Budżet zostanie przedstawiony na najbliższym posiedzeniu plenarnym, które odbędzie się 12 marca w Toruniu.

Prezydium NRA przyjęło również porządek obrad posiedzenia plenarnego Naczelnej Rady Adwokackiej. Zaakceptowało też projekt „Adwokaci w sztuce” przedstawiony przez Komisję ds. Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej przy NRA. Cykl programów telewizyjnych prezentował będzie zarówno adwokatów-twórców, jak też postać adwokata w dziełach literackich czy też malarskich. Projekt ma na celu przybliżenie i zrozumienie zawodu adwokata oraz pokazanie jego znaczenia w historii i kulturze.

Adw. Rafał Dębowski poinformował, że 25 lutego radni Warszawy będą głosować nad uchwałą o nadaniu nazwy ulicy Stanisława Mikke. (czytaj: Warszawa będzie mieć ulicę Stanisława Mikkego).

Adw. Rafał Dębowski przedstawił sprawy osobowe, które omówiło i rozstrzygnęło Prezydium. Adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA, zreferował z kolei najistotniejsze zagadnienia wynikające z protokołów okręgowych rad adwokackich, które następnie zostały omówione przez pozostałych członków Prezydium. Prezydium przedyskutowało też kwestie finansowe, które przedstawiła adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA.

23 lutego, adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA, adw. Tomasz Korczyński, przewodniczący komisji ds. informatyzacji – Centrum Technologiczne Adwokatury oraz Łukasz Tkacz, dyrektor biura Naczelnej Rady Adwokackiej, wzięli udział w spotkaniu Zespołu ds wdrożenia SOA.

25-28 lutego, adw. Jerzy Zięba, członek Prezydium NRA, bierze udział w XXXIII Narciarskich Mistrzostwach Adwokatury w Szczyrku. w Beskidach.

Tagi: kronika, NRA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email