Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

11.12.2015

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

5 grudnia, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, wziął udział w konferencji naukowej „Stawki mniejsze niż życie” , którą zorganizował Zespół ds Konferencji Naukowych Koła Młodych w Warszawie. Na konferencji byli także Rzecznik Praw Obywtaelskich dr Adam Bodnar oraz r.pr. Włodzimierz Chróścik, dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

5-6 grudnia, adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, wziął udział w siódmym szkoleniu zawodowym w Zakopanem. Na szkoleniu obecni byli także adw. Jerzy Zięba, członek Prezydium NRA, adw. Stanisław Estreich, przewodniczący Komisji Integracji, Kultury, Sportu i Turystyki przy NRA, adw. Andrzej Kozielski, dziekan ORA w Olsztynie i adw. Paweł Gieras, dziekan ORA w Krakowie. (czytaj relację)

7 grudnia, adw. Ziemisław Gintowt, członek NRA, wziął udział w posiedzeniu Zespołu Krajowej Rady Sądownictwa wyznaczonego do rozpatrywania zgłoszeń kandydatów o powołanie do pełnienia urzędu na wolne stanowiska sędziowskie.

10 grudnia, odbyły się obchody Europejskiego Dnia Prawnika, których motywem przewodnim była wolność słowa. Z tej okazji w całej Polsce w wybranych szkołach ponadgimnazjalnych odbyły się lekcje prawa, zaś w Warszawie debata „Wolność wypowiedzi – granice i gwarancje”. W spotkaniu uczestniczyli m.in. adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, adw. Dominika Stępińska-Duch, przewodnicząca komisji ds. współpracy z zagranicą, adw. Katarzyna Przyłuska-Ciszewska, prezes Centrum Mediacyjnego przy NRA, adw. Czesław Jaworski, redaktor naczelny „Palestry” i adw. Grzegorz Majewski, Prezes Sądu Dyscyplinarnego warszawskiej izby adwokackiej. Wkrótce na stronie adwokatura.pl opublikowana zostanie szczegółowa relacja.  

10 grudnia, adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, adw. Ziemisław Gintowt członek NRA, adw. Andrzej Siemiński, członek NRA oraz adw. Czesław Jaworski, redaktor naczelny Palestry wzięli udział w spotkaniu przedświątecznym w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. 


Tagi: kronika, NRA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email