Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

04.12.2015

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej. 

2 grudnia, adw. Ziemisław Gintowt, członek NRA, uczestniczył w spotkaniu przedstawicieli adwokatury ukraińskiej w biurze Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie.

3 grudnia, adw. Mikołaj Pietrzak, przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy NRA przedstawił opinię amicus curiae NRA przed Trybunałem Konstytucyjnym, który rozpatrywał zgodność niektórych przepisów ustawy z 25 czerwca br. o Trybunale Konstytucyjnym z Konstytucją RP.  Na sali rozpraw obecni byli również m.in. adw. Ziemisław Gintowt, doradca Prezesa NRA, adw. Małgorzata Mączka-Pacholak, członek KPCz przy NRA, adw. Dominika Stępińska-Duch, przewodnicząca Komisji Współpracy z Zagranicą przy NRA, która wystąpiła również jako pełnomocnik Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE zgłosiło się do postępowania w charakterze obserwatora), adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, przewodnicząca Zespołu ds. Kobiet przy NRA, adw.  Michał Szpakowski, przewodniczący Komisji Inicjatyw Młodych Adwokatów przy NRA.

4 grudnia, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA oraz adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA poprowadzili pierwsze spotkanie sekretarzy rad adwokackich z całego kraju. Odbyło się ono w siedzibie biura Naczelnej Rady Adwokackiej. 


Tagi: kronika, NRA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email