Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

27.11.2015

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej. 

21 listopada, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, otworzył konferencje naukową „Prawa człowieka w dobie konfliktu zbrojnego”, zorganizowaną przez Komisję Praw Człowieka NRA. Wśród gości był adw. Czesław Jaworski, redaktor naczelny „Palestry”, a słowo wstępne wygłosił dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich (czytaj relację)

24 listopada, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono m.in. sytuację związaną z Trybunałem Konstytucyjnym. Adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, omówił sytuację związaną ze zmianą ustawy o Trybunale Konstytucyjnym i wyborem pięciu sędziów TK. Przypomniał, że wiosną, kiedy trwały prace nad ustawą o TK z 25 czerwca br., NRA walczyła m.in. z próbą wyeliminowania środowisk samorządów prawniczych i akademickich z typowania kandydatów na sędziego TK, dodał, że w obecnej sytuacji Prezydium NRA nie będzie popierać żadnych poglądów politycznych, ale należy apelować o zachowanie autorytetu Trybunału Konstytucyjnego. Prezydium NRA postanowiło również poprzeć wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją RP przepisów ustawy z dnia 19 listopada br. o zmianie ustawy o TK oraz ustawy z 25 czerwca br. o Trybunale Konstytucyjnym i wystąpić z wnioskiem o złożenie opinii amicus curiae. Prezydium NRA podjęło w tej sprawie uchwały.

(Czytaj Prezydium NRA apeluje o poszanowanie autorytetu TK i Prezydium NRA popiera wniosek RPO ws ustaw o Trybunale Konstytucyjnym).


Tego dnia Prezydium NRA, na wniosek adw. prof. Piotra Kruszyńskiego, dyrektora OBA, podjęło uchwałę powołującą adw. Marcina Imiołka na stanowisko wiceprezesa Ośrodka Badawczego Adwokatury im. Witolda Bayera.
Prezydium omówiło i rozstrzygnęło również sprawy osobowe, które przedstawił adw. Rafał Dębowski. Prezydium przedyskutowało również kwestie finansowe, które przedstawiła adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA.

27 listopada, adw.  Katarzyna Przyłuska-Ciszewska, prezes Centrum Mediacyjnego przy NRA wzięła udział w konferencji zamykającej projekt Centra Arbitrażu i Mediacji, Warsztat dla Mediatorów w Warszawie.

27 listopada, w siedzibie biura Naczelnej Rady Adwokackiej odbyła się Konferencja Kierowników Szkolenia Aplikantów Adwokackich. Spotkanie prowadził adw. Tomasz Guzek, przewodniczący Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich przy NRA. Obecni byli adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA oraz adw. Jerzy Zięba, członek Prezydium NRA.

28 listopada, odbędzie się finał Konkursu Krasomówczego w Warszawie, w skład jury weszli m.in. adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA, adw. Jerzy Zięba, członek Prezydium NRA. Obecny będzie adw. Jacek Trela, wiceprezes NRAS. Dzień wcześniej, 27 listopada wieczorem, zaplanowano koncert aplikantów adwokackich i adwokatów izby warszawskiej, na której obecny ma być adw. Andrzej Zwara, prezes NRA.

Tagi: kronika, NRA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email