Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

20.11.2015

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej. 

12 listopada, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono m.in. kwestie: informatyzacji adwokatury, ogólnopolskiej kampanii wizerunkowej oraz realizacji filmu o adw. Stanisławie Mikke.

Adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA, zrelacjonował przebieg prac nad informatyzacją adwokatury. Poinformował, że do końca roku w więcej niż 80% izb wdrożony zostanie system. Przypomniał, że od 1 stycznia 2016 r. przestanie funkcjonować KRAiA.

Adw. Anisa Gnacikowska z Komisji ds. Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej przy NRA omówiła prace nad kampanią wizerunkową adwokatury. Mecenas Gnacikowska poinformowała, że zakończono przeprowadzanie ankiet wśród adwokatów i badanie opinii publicznej. Ich analizy posłużą w przygotowaniu kampanii reklamowej. W najbliższym czasie komisja wizerunku wybierze agencję,

Adw. Anisa Gnacikowska  omówiła stan prac nad filmem o adw. Stanisławie Mikke. Obecnie materiał jest montowany i wkrótce zostanie zaprezentowany p. Bożenie Mikke.

Ponadto Prezydium NRA powołało na stanowisko sekretarza Ośrodka Badawczego Adwokatury im. Witolda Bayera adw. Szymona Pawelca. Prezydium NRA podjęło również uchwałę odwołującą ze składu Zespołu ds. Kobiet przy NRA adw. Zuzannę Rudzińska-Bluszcz oraz powołało w skład Komisji Współpracy z Zagranicą adw. Agnieszkę Iwaćkowską.

Prezydium przedyskutowało także kwestie finansowe, które przedstawiła adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA.

14 listopada, przedstawiciele Naczelnej Rady Adwokackiej wzięli udział w obchodach 70-lecia istnienia Izby Gdańskiej. (czytaj relację)

19-22 listopada, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, adw. Jacel Trela, wiceprezes NRA, adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA, adw. Ewa Krasowska rzecznik dyscyplinarny NRA, adw. Jerzy Zięba, członek Prezydium NRA, adw. Anisa Gnacikowska, członek NRA biorą udział w piątek edycji Dni Kultury Adwokatury w Krakowie. 

20 listopada, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, weźmie udział w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Izby Radomskiej.

20 listopada, adw. Maciej Łaszczuk, członek Naczelnej Rady Adwokackiej, bierze udział w konferencji naukowej, zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz Katedrę Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międyznarodowego w Katowicach. Konferencja poświęcona jest szeroko pojętej problematyce prawa właściwego dla arbitrażu. 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email