Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

23.10.2015

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

16-18 października w warszawskim kinie Muranów odbył się Przegląd Kina Prawniczego "Adwokat w roli głównej". Przegląd otworzyły adw. Anisa Gnacikowska, członhek NRA – pomysłodawczyni i organizatorka wydarzenia oraz adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA, obecni byli adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA oraz adw. Andrzej Siemiński, członek NRA. (czytaj relację)

19 października, adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA, przewodniczył spotkaniu dziekanów izb z całego kraju w biurze Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie. Spotkanie poświęcone było postępowi prac nad wdrażaniem systemu informacyjnego Adwokatury SOA.

19 października, adw. Sławomir Ciemny reprezentował Naczelną Radę Adwokacką na spotkaniu roboczym Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych (czytaj relację)

21 października, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA i Anna Surówka-Pasek, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP podpisali porozumienie o współpracy na rzecz propagowania idei nieodpłatnej pomocy prawnej oraz szukania odpowiednich rozwiązań legislacyjnych w tym zakresie. NRA reprezentowali adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA oraz adw. Anisa Gnacikowska, członek NRA i koordynator programu z ramienia NRA. (czytaj informację)

22 października, adw. dr Paweł Litwiński, jako przedstawiciel NRA, wziął udział w panelu dyskusyjnym "Ochrona danych osobowych w perspektywie nowych uregulowań" w ramach III edycji Forum Zarządzania Wierzytelnościami.

22 października, adw. Mikołaj Pietrzak, przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy NRA, wziął udział w międzynarodowej konferencji w Gdańsku, dotyczącej podstawowych prawnych roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia praw człowieka „Damages for violations of human rights – domestic, comparative and international perspectives” zorganizowanej przez Katedrę Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, przy współpracy z Katedrą Praw Człowieka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

Tagi: NRA, kronika

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email