Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

25.09.2015

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej. 

18 września, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono kwestie: wdrożenia przepisów ustawy o nieodpłatnej pomocy prawej, poparcia protestu pracowników sądów oraz delegowania przedstawiciela Europejskiego Programu Edukacji w Prawach Człowieka dla profesjonalistów prawnych.

Adw. Anisa Gnacikowska zrelacjonowała spotkanie w Ministerstwie Sprawiedliwości w sprawie wdrożenia przepisów ustawy o nieodpłatnej pomocy prawej, na którym wraz z adw. Rafałem Dębowski reprezentowała NRA.  Ponadto Prezydium NRA podjęło uchwałę, w której wyraziło zaniepokojenie zaniechaniem szczegółowej informacji osób uprawnionych co do zasad odpowiedzialności odszkodowawczej oraz konsekwencji braku obowiązku zachowania tajemnicy przez mających świadczyć pomoc prawną magistrów prawa niebędących adwokatami, radcami prawnymi lub doradcami podatkowymi. (czytaj uchwała nr 96/2015).

Prezydium NRA podjęło uchwałę w sprawie poparcia postulatów pracowników wymiaru sprawiedliwości (czytaj: Prezydium NRA popiera protest pracowników sądów).

Prezydium NRA delegowało adw. Wojciecha Bergiera jako przedstawiciela NRA do kontaktów w sprawie programu „Help in the 28” (Europejskiego Programu Edukacji w Prawach Człowieka dla profesjonalistów prawnych).

22 września adw. Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, spotkał się z dr. Adamem Bodnarem, Rzecznikiem Praw Obywatelskich. W spotkaniu wziął udział również adw. Mikołaj Pietrzak, przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy NRA. (czytaj relację)

23 września, adw. Anisa Gnacikowska, członek NRA, wzięła udział w roboczym spotkaniu w Biurze Interwencyjnej Pomocy Prawnej Kancelarii Prezydenta RP.

24 września, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA wziął udział w konferencji prasowej nt. dostępu różnych organów i instytucji do informacji związanych ze sferą prywatności obywateli (czytaj relację)

24 września, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA, adw. Ziemisław Gintowt, członek NRA. Wzięli udział w spotkaniu, podczas którego powstało Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych (czytaj relację)

25 września, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, weźmie udział w szkoleniu wyjazdowym organizowanym przez izbę adwokacką w Gdańsku. Szkolenia odbędą się 25-27 września w Jastrzębiej Górze.

25 września, adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA, wziął udział w inauguracji roku akademickiego Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

25 września, adw. prof. Piotr Kardas, członek NRA, wziął udział w konferencji  "Kontrowersyjne zagadnienia postępowań następczych po nowelizacji Kodeksu postępowania karnego" w Krakowie.


Tagi: NRA, kronika

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email