Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

07.08.2015

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej. 

1 sierpnia, adw. Andrzej Siemiński, członek Naczelnej Rady Adwokackiej, reprezentował NRA podczas uroczystości złożenia wieńców pod Pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w Warszawie. Uroczystość odbyła się w ramach obchodów 71. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskeigo. 

4 sierpnia, adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, reprezentował Naczelną Rade Adwokacką podczas posiedzenia połączonych komisji sejmowych: Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, któe obradowały nad uchwałą Senatu ws ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. Większość poprawek uchwalonych przez Senat została zatwierdzona przez połączone komisje sejmowe. W szczególności były to: poprawka wykreślająca z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej sporządzenie pierwszego pisma procesowego w sprawie (pozew, skarga do sądu administracyjnego) oraz poprawka wykreślająca przepis, nakładający na adwokatów obowiązek zabezpieczenia bazy aktów prawnych.

W kompetencji NRA pozostało również uchwalenie regulaminu w sprawie zasad wyznaczania adwokatów do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej. Naczelna Rada Adwokacka uchwali taki regulamin, przyjmując jako główną zasadę zasadę dobrowolności. 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email