Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

24.07.2015

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

20 lipca, adw. Jerzy Glanc przewodniczył spotkaniu dziekanów izb w siedzibie biura Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie. Dyskusja dotyczył kampanii wizerunkowej Adwokatury (czytaj relację)

21 lipca, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Podczas spotkania Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej podjęło uchwałę o wycofaniu przedstawicieli NRA z grupy roboczej powołanej do rozmów z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie stawek za sprawy z urzędu i z wyboru oraz uchwałę w sprawie formy protestu Adwokatury (czytaj treść uchwał). Prezydium NRA zapoznało się również z prezentacją dotyczącą planowanych działań medialnych związanych z przedmiotem ww. uchwał.

Adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA, zrelacjonował spotkanie dziekanów, które prowadził i które dobyło się 20 lipca w siedzibie biura NRA. Spotkanie to było konsekwencją otwartego posiedzenia Komisji ds. wizerunku zewnętrznego i ochrony prawnej, które odbyło się 3 lipca br., podczas którego rozmawiano o kampanii wizerunkowej Adwokatury. Z uwagi na trwające miesiące wakacyjne, uznano, że warto przeprowadzić spójną kampanię wizerunkową w miesiącach wrzesień – październik. Ponieważ szczegóły dotyczące kampanii wizerunkowej izby łódzkiej cieszyły się dużym zainteresowaniem, dziekan ORA w Łodzi adw. Jarosław Zdzisław Szymański oraz przedstawiciele izby łódzkiej przybliżyli podstawowe założenia i efekty kampanii wizerunkowej, prowadzonej na terenie tej izby. Podtrzymali przy tym wcześniejszą deklarację, że oprócz podzielenia się dotychczasowymi doświadczeniami, udostępnią wzory materiałów do przeprowadzenia kampanii w pozostałych izbach tak, aby plakaty i broszury informacyjne miały ujednolicony charakter w całym kraju.

Zapoznano się z informacją przekazaną przez adw. Romana Kusza, przewodniczącego Komisji ds. Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej dotyczące umowy pomiędzy Naczelną Radą Adwokacką a PZU Pomoc S.A. w Warszawie. Przedmiotem umowy jest szeroko rozumiana współpraca w zakresie obsługi ubezpieczeń ochrony prawnej. Strony umowy zajmą się nie tylko popularyzacją ubezpieczenia ochrony prawnej, ale także rzeczywistą realizacją tych ubezpieczeń dla klientów PZU. Udział kancelarii adwokackich w projekcie jest dobrowolny. Adwokaci, którzy zgłoszą swój akces będą świadczyli pomoc prawną w zakresie prawa cywilnego, prawa podatkowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa karnego i wykroczeń. Kancelaria będzie mogła wskazać preferowaną przez siebie specjalizację. Wynagrodzenie będzie przysługiwać zarówno za udzielnie porady prawnej, jak i za prowadzenie sprawy. Wynegocjowane stawki uznać należy za godziwe. Ubezpieczony będzie miał prawo swobodnego wyboru adwokata, który będzie go reprezentował i którego wynagrodzenie opłaci PZU. Na życzenie ubezpieczonego PZU będzie wskazywało adwokata, który będzie reprezentować interesy ubezpieczonego. W takim przypadku PZU. dokonując wyboru kierować się będzie trzema kryteriami: preferencjami klienta, położeniem geograficznym kancelarii oraz preferowanym przez kancelarie zakresem prawnym świadczonych usług. Komisja Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej  będzie kontynuować swoje prace zmierzające do rozszerzenia palety współpracy z ubezpieczycielami w zakresie  ubezpieczenia ochrony prawnej”. (czytaj informację o zawarciu umowy)

Prezydium przedyskutowało również kwestie finansowe, które przedstawiła adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA.

21 lipca, adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA oraz adw. Dariusz Goliński wzięli udział w posiedzeniu senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, która rozpatrywała ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (czytaj informację)

23 lipca, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, wziął udział w spotkaniu promującym książkę autorstwa prof. UG dr hab. adw. Tomasza Tadeusza Koncewicza pt. „Prawo z ludzką twarzą" w Muzeum Miasta Gdyni. (zobacz informacje nt. książki).


Tagi: kronika, NRA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email