Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

17.07.2015

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

13 lipca, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA i adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA - reprezentowali Naczelną Radę Adwokacką w spotkaniu grupy eksperckiej, utworzonej do przygotowania projektów nowych rozporządzeń w sprawach opłat za czynności radców prawnych i adwokatów. Spotkanie odbyło się w Ministerstwie Sprawiedliwości. Krajową Radę Radców Prawnych reprezentowali wiceprezesi KRRP - Arkadiusz Bereza i Zbigniew Pawlak oraz współpracownicy kierownika Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP - dr Przemysław Mijal i dr Marcin Sala-Szczypiński (czytaj relację)

15 lipca, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA oraz adw. Dariusz Goliński reprezentowali samorząd adwokacki podczas senackich prac nad projektem ustawy o nieodpłatnej przedsądowej pomocy prawnej. Tego dnia odbyły się dwa posiedzenia komisji: Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. (czytaj relację)

 

Tagi: kronika, NRA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email