Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

03.07.2015

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej. 

27 czerwca, w Otwocku k. Warszawy odbyło się posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej. Dyskutowano m.in. na temat ewentualnego protestu adwokatów, jakości prac legislacyjnych, strategii i priorytetów działań Adwokatury oraz kampanii wizerunkowej Adwokatury. (czytaj relację)

28 czerwca, odbyło się ślubowanie adwokatów izby katowickiej. W uroczystościach uczestniczył adw. Jacek Ziobrowski, prezes WSD.

29 czerwca, ślubowanie złożyli adwokaci z izby krakowskiej. NRA reprezentował adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA.  

29 czerwca, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, spotkał się z poseł Ewą Czeszejko-Sochacką. Rozmawiano na temat bieżących spraw Adwokatury.

30 czerwca, w Krakowie odbyło się Forum Karnistyczne. NRA reprezentowali adw. Jerzy Zięba, członek Prezydium NRA, adw. prof. Piotr Kardas, członek NRA i przewodniczący komisji legislacyjnej przy NRA oraz adw. Mikołaj Pietrzak, przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy NRA. (czytaj relację)

30 czerwca, adw. Andrzej Siemiński, członek NRA, uczestniczył w uroczystości wręczenia nagród laureatom 50. Konkursu na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie. Spotkanie zorganizowała redakcja „Państwa i Prawa” oraz wydawnictwo „Wolters Kluwer”.

30 czerwca, w siedzibie NRA odbyło się spotkanie prezesów samorządów zawodów zaufania publicznego, które poprowadził adw. Jarosław Zdzisław Szymański, przewodniczący zespołu ds. kontaktów z samorządami zawodów zaufania publicznego przy NRA.

2 lipca, adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA i adw. Grzegorz Majewski, prezes Sądu Dyscyplinarnego izby warszawskiej uczestniczyli w spotkaniu grupy eksperckiej w ministerstwie sprawiedliwości. (czytaj relację)

2 lipca, w siedzibie NRA odbyło się spotkanie kapituły ds. odznaczeń przy NRA. Uczestniczyli w nim adw. Rajmund Żuk, przewodniczący kapituły oraz jej członkowie: adw. Andrzej Siemiński i adw. Krzysztof Szkurat.

3 lipca, w siedzibie NRA odbyło się otwarte spotkanie komisji ds. wizerunku zewnętrznego i ochrony prawnej przy NRA. Spotkanie prowadzili adw. Roman Kusz, przewodniczący komisji oraz adw. Anisa Gnacikowska, członek komisji. Uczestnikami byli też adw. Jerzy Glanc i adw. Jacek Trela - wiceprezesi NRA oraz przedstawiciele izb adwokackich w: Warszawie, Lublinie, Gdańsku, Łodzi, Bielsku-Białej, Kielcach, Katowicach, Siedlcach i Bydgoszczy. Wkrótce na stornie adwokatura.pl ukaże się relacja ze spotkania. 

Tagi: kronika

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email