Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

26.06.2015

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej. 

22 czerwca, odbyło się posiedzenie podkomisji powołanej do rozpoznania ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP. Na posiedzeniu tej podkomisji Naczelną Radę Adwokacką reprezentowali adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA oraz adw. Dariusz Goliński. (czytaj relację)

22 czerwca, odbyło się posiedzenie połączonych komisji sejmowych: Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka, na którym komisje rozpatrywały sprawozdanie z prac podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej społeczeństwa. Naczelną Radę Adwokacką na tym posiedzeniu reprezentowali adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA oraz adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA.(czytaj relację)

23 czerwca, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA wziął udział w ślubowaniu adwokackim w izbie gdańskiej.

24 czerwca odbyło się kolejne posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3433) Na posiedzeniu tej podkomisji Naczelną Radę Adwokacką reprezentował adw. Dariusz Goliński. (czytaj relację)

24 czerwca, adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA, reprezentował Naczelną Radę Adwokacką podczas spotkania Porozumienia Samorządów i Zawodów Prawniczych. (czytaj relację)

24 czerwca, adw. dr Szymon Pawelec reprezentował NRA w debacie "System Dozoru Elektronicznego - przyszłość najnowocześniejszego, nieizolacyjnego sposobu karania" zorganizowanej przez Wolters Kluwer, pod patronatem Dziennika Gazeta Prawna. W dyskusji wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, Prokuratury Generalnej, samorządu radców prawnych, sędziowie, profesorowie prawa oraz reprezentanci organizacji pozarządowych.

25 czerwca, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA oraz adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA wzięli udział w spotkaniu z ministrem sprawiedliwości Borysem Budką oraz przedstawicielami Krajowej Rady Radców Prawnych (czytaj relację)

25 czerwca, odbyła się uroczystość wręczenia statuetek „Złote Wagi”, którą otrzymali twórcy programu „Państwo w Państwie”. Nagrodę wręczyli adw. Andrzej Zwara, prezes NRA i adw. Czesław Jaworski, członek kapituły nagrody. (czytaj relację)

25 czerwca, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA oraz adw. Czesław Jaworski, redaktor naczelny NRA, wzięli udział w jubileuszu adw. prof. Piotra Kruszyńskiego (czytaj relację)

25 czerwca, adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA, wziął udział w Zgromadzeniu Izby w Opolu.

26 czerwca, adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA, weźmie udział w Zgromadzeniu Izby w Katowicach.

26 czerwca, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA oraz adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA wezmą udział w ślubowaniu adwokackim w izbie warszawskiej.

26 czerwca, adw. Bartosz Grohman weźmie udział w Gali ELSA w Warszawie. 


Tagi: kronika, NRA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email