Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

22.05.2015

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

15-17 maja, adw. Jerzy Glanc wiceprezes NRA oraz adw. Jerzy Zięba członek Prezydium NRA, wzięli udział w Konferencji Kierowników Szkolenia, zorganizowanej przez Komisję Kształcenia Aplikantów Adwokackich przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Turznie k. Torunia. (czytaj relację)

19 maja, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono kwestię funkcjonowania administratora bezpieczeństwa informacji, informatyzacji adwokatury, zrelacjonowano spotkanie prezesów sądów dyscyplinarnych i rzeczników dyscyplinarnych oraz kwestie związane z bieżącą pracą NRA.

Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA poinformował, że NRA powinna zgłosić do GIODO osobę, która będzie pełnić funkcję administratora bezpieczeństwa informacji w biurze NRA. Zaproponowano, aby funkcję tę kontynuował adw. Michał Szpakowski. Pan Mecenas wyraził zgodę.

Gościem posiedzenia był adw. Tomasz Korczyński, przewodniczący komisji informatyzacji – Centrum Technologiczne Adwokatury. Pan Mecenas omówił stan prac nad wdrożeniem systemu SOA. Poinformował, że program obejmuje już ok. 70% adwokatury. Ponadto mec. Korczyński zaproponował, aby Prezydium powołało do komisji informatyzacji adw. Wiktora Rainkę. Prezydium wyraziło zgodę.  

Adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, zreferował przebieg spotkania dotyczący utworzenia związku stowarzyszeń prawniczych, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia. Wskazał, że NRA nie jest zainteresowana żadnymi instytucjonalnymi formami współpracy, gdyż uniemożliwiają to przepisy ustawy, ale popiera wspólne występowanie w takich tematach, jak np. wybory sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prezydium delegowało do reprezentowania NRA adw. Jacka Trelę, wiceprezesa NRA.

Adw. Jacek Trela i adw. Rafał Dębowski przedstawili stan bieżących prac legislacyjnych. Adw. Rafał Dębowski poinformował o stanowisku w sprawie ordynacji podatkowej (czytaj: Uwagi NRA do projektu zmian w ordynacji podatkowej). Przypomniał, że NRA monitoruje prace nad projektem ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, informacji prawnej oraz edukacji prawnej społeczeństwa. Po pierwszym czytaniu, projekt został skierowany do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz do Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. 27 maja komisje powołają podkomisję roboczą. Poinformował, że do Sejmu wpłynęło stanowisko Prokuratora Generalnego w przedmiocie tej ustawy, w którym zakwestionowano dopuszczanie magistrów prawa do świadczenia usług. Mecenas Trela z kolei poinformował, że w ministerstwie sprawiedliwości powrócił temat projektu rozporządzenia dotyczący list obrońców w sprawach karnych. Projekt rozporządzenia, który przewidywał tworzenie listy z wyróżnieniem profesji i prawem wyboru obrońcy został przygotowany za poprzedniego ministra sprawiedliwości, przeszedł cały proces konsultacyjny, Sąd Najwyższy i Krajowa Rada Sądownicza nie wyraziły sprzeciwu. Jednak obecny minister zażądał ponownie materiałów i rozpocznie kolejne konsultacje. Dodał, że NRA podtrzyma swoje stanowisko. Poinformował też, że negatywną opinią NRA dotyczącą projektu Ministra Sprawiedliwości w sprawie urzędowania sądów powszechnych i przepisu, który dopuszcza cenzurowanie korespondencji oskarżonego z jego obrońcą lub pełnomocnikiem zainteresowali się posłowie i dziennikarze.

Adw. Ewa Krasowska, rzecznik dyscyplinarny oraz adw. Jacek Ziobrowski, prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, zrelacjonowali przebieg spotkania rzeczników dyscyplinarnych i prezesów sadów dyscyplinarnych, które odbyło się 16 maja w Warszawie. (czytaj: Spotkanie pionu dyscyplinarnego).

Prezydium omówiło i rozstrzygnęło również sprawy osobowe, których sprawozdawcą był adw. Rafał Dębowski. Z kolei adw. Bartosz Grohman przedstawił najistotniejsze zagadnienia wynikające z protokołów okręgowych rad adwokackich, które następnie zostały omówione przez pozostałych członków Prezydium. Prezydium przedyskutowało również kwestie finansowe, które przedstawiła adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA.

Tego dnia Prezydium NRA zaprosiło na posiedzenie panią Grażynę Oziemską, kierownik biura WSD, która w tym roku obchodzi 50-lecie pracy w samorządzie adwokackim. Prezes NRA w imieniu Prezydium wręczył kwiaty i złożył gratulacje. Prezydium złożyło również życzenia imieninowe adw. Andrzejowi Siemińskiemu, członkowi NRA oraz doradcy prezesa NRA ds. organizacyjnych i skargowych.  

20 maja, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, wziął udział w III Ogólnopolskiej Konferencji Prawniczej „Prawo inwestycji budowlanych”, która odbyła się w Krajowej Izbie Gospodarczej. Prezes Zwara omawiał k azus: Przesłanki wydania decyzji o warunkach zabudowy – kryterium dostępu do drogi publicznej, kontynuacji funkcji, sposobu zagospodarowania działek sąsiednich. Konsekwencje przyjęcia ww. kryteriów.

22 maja, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA weźmie udział w uroczystości wręczenia „Medalu Wolności” adwokatom: Zbigniewowi Maciejewskiemu, Stanisławowi Maurerowi, Andrzejowi Wosińskiemu, Jerzemu Szczepaniakowi. „Medal Wolności” jest przyznawany w uznaniu zasług w działalności na rzecz demokratycznej i niepodległej Rzeczypospolitej, w szczególności wykonywania obron w procesach politycznych stanu wojennego oraz pomocy prześladowanym w latach osiemdziesiątych działaczom opozycji demokratycznej i NSZZ „Solidarność”.

22 maja, adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA weźmie udział w Zgromadzeniu Izby w Kielcach, a adw. Zenon Marciniak, członek NRA w Zgromadzeniu Izby w Koszalinie.

23 maja, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, weźmie udział w Zgromadzeniu Izby Adwokackiej w Białymstoku, adw. Jacek Trela oraz adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA - w Zgromadzeniu Izby Łódzkiej, zaś adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA w Zgromadzeniu Izby w Olsztynie.

Adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, w imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej, przekazał wniosek o nadanie jednej z ulic Warszawy imienia adw. Stanisława Mikke - redaktora naczelnego "Palestry", który zginął w katastrofie smoleńskiej 10 kwietnia 2010 roku - Annie Nehrebeckiej-Byczewskiej, przewodniczącej Komisji ds. Nazewnictwa Miejskiego.

Tagi: kronika, NRA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email