Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

10.04.2015

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem NRA.

31 marca odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono i rozstrzygnięto m.in. sprawy osobowe, których sprawozdawcą był adw. Zenon Marciniak. Z kolei adw. Bartosz Grohman przedstawił najistotniejsze zagadnienia wynikające z protokołów okręgowych rad adwokackich, które następnie zostały omówione przez pozostałych członków Prezydium.

Adw. Bartosz Grohman przedstawił informacje o pracach nad przygotowaniem sprawozdania z działalności adwokatury dla Prezydenta RP.

Prezydium NRA zgodnie z decyzją jaka zapadła na posiedzeniu plenarnym NRA w czerwcu ubiegłego roku w Szczecinie, powołało Zespół ds. nieruchomości w Niechorzu w składzie adw. Zenon Marciniak i adw. Ziemisław Gintowt. Ponadto Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej podjęło uchwałę w sprawie przyznania odznaki „Adwokatura Zasłużonym” adw. Leszkowi Stefanowi Pasiecznemu z izby lubelskiej oraz adw. Romanowi Ossowskiemu z izby szczecińskiej.

Prezydium NRA postanowiło zwrócić się do adw. prof. Piotra Kardasa, przewodniczącego Komisji Legislacyjnej przy NRA, z prośbą o przygotowanie projektu stanowiska w sprawie zrównania uprawnień prokuratorów i adwokatów w przypadkach kolizji terminów rozpraw, w związku ze zmianami przewidzianymi w kpk.

Prezydium przedyskutowało również kwestie finansowe, które przedstawiła adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA.

2 kwietnia, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA oraz adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA wzięli udział w przedświątecznym spotkaniu z pracownikami biura Naczelnej Rady Adwokackiej.

8 kwietnia, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA oraz adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA wzięli udział w uroczystościach odsłonięcia tablic upamiętniających 96 ofiar katastrofy samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem z 10 kwietnia 2010 r. Tablice umieszczono na ścianie kościoła Matki Bożej Królowej Polskich Męczenników na warszawskiej Pradze. Wśród ofiar katastrofy byli adw. Joanna Agacka-Indecka, prezes NRA oraz adwokaci: Stanisław Mikke, Jolanta Szymanek-Deresz oraz Stanisław Zając.

8 kwietnia, adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA oraz adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA, wzięli udział w posiedzeniu Sejmowej Komisji Sprawiedliwości. Porządek obrad przewidywał zaopiniowanie wniosku w sprawie wyboru kandydata na członka krajowej Rady Prokuratury (druk 3276),  rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o komornikach sądowych i egzekucji (druk 3270) oraz rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (druk 3271). (czytaj relację)

8 kwietnia, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, wziął udział w Zgromadzeniu Ogólnym Trybunału Konstytucyjnego.

8 kwietnia, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, wziął udział w posiedzeniach Kapituł: Kapituły nagrody „Prawnik Pro Bono” oraz „Złote Paragrafy”.

9 kwietnia, adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, wziął udział w posiedzeniu Sejmowej Komisji nadzwyczajnej ds. związanych z ograniczaniem biurokracji. W porządku obrad było rozpatrzenie rządowego projektu ust. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów.

9 kwietnia 2015 r. adw. dr Karol Pachnik i adw. Bartłomiej Trętowski uczestniczyli w zastępstwie sekretarza NRA adw. Rafała Dębowskiego w posiedzeniu Podkomisji stałej do spraw nowelizacji prawa cywilnego. Przedmiotem posiedzenia był projekt nowelizacji m.in. Kodeksu postępowania cywilnego i ustawy Prawo o Adwokaturze. Podkomisja zakończyła procedowanie, a dalsze prace nad zmianami legislacyjnymi będą kontynuowane na posiedzeniach Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach.

10 kwietnia, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, wziął  udział w państwowych uroczystościach związanych z rocznicą katastrofy smoleńskiej m.in. w uroczystościach przed pomnikiem ofiar katastrofy na warszawskich Powązkach oraz we Mszy św. w Świątyni Opatrzności Bożej. Prezes złożył również kwiaty na grobach adw. Jolanty Szymanek-Deresz oraz adw. Stanisława Mikke oraz przed siedzibą NRA, pod tablicą poświęconą adwokatom - ofiarom katastrofy. Tego dnia także w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie o godz. 16.30 odprawiona zostanie Msza św. w intencji adwokatów, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej.

10 kwietnia, do Katynia i do Smoleńska wyjechała dwudziestoosobowa grupa adwokatów, aby oddać hołd ofiarom katastrofy oraz polskim oficerom zamordowanym w lesie katyńskim. Grupą kieruje adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA.  

10 kwietnia, adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA wziął udział w łódzkich uroczystościach rocznicowych upamiętniających ofiary katastrofy smoleńskiej. Przedstawiciele Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi złożyli kwiaty na grobie adw. Joanny Agackiej-Indeckiej, a w bazylice archikatedralnej sprawowana była Msza święta.

Tagi: kronika

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email