Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

27.03.2015

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej. 

17 marca, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Prezydium dyskutowało nad kwestiami związanymi z polityką komunikacyjną Naczelnej Rady Adwokackiej. Adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA i adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, przedstawili aktualny stan prac legislacyjnych. Poinformowali, że trwają prace nad projektem o nieodpłatnej pomocy prawnej. Poszerzono katalog osób uprawionych do korzystania z pomocy, padły propozycje obniżenia stawki godzinnej pracy prawników, jednak nie zostały one uwzględnione. Negatywnie zaopiniowano propozycję, aby w ramach nieodpłatnej pomocy przedsądowej prawnicy przygotowywali pisma inicjujące sprawy sądowe.

Z kolei komisja sejmowa pracuje nad kolejną transzą deregulacji zawodów. Zakres zmian obejmuje m.in. zawód rzecznika patentowego. Projekt zakłada dopuszczenie rzeczników patentowych do reprezentowania klientów w sprawach kasacyjnych oraz przyznać adwokatom i radcom prawnych uprawnienia do rejestracji przed urzędami patentowymi w zakresie znaków towarowych. Padały również propozycje aby adwokatom i radcom prawnym przyznać także uprawnienia w zakresie opatentowania wzorów przemysłowych i użytkowych.

Prezydium zostało poinformowane, że Senackie komisje Ustawodawcza i Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji pracowały nad zmianą ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. NRA przedstawiła opinię, w której m.in. zakwestionowano propozycję aby adwokaci składali opinie o braku zasadności złożenia kasacji do sądów. Przekazano też informacje o treści opinii sporządzonej przez adw. Dariusza Golińskiego.

Ponadto podczas posiedzenia Prezydium, po zapoznaniu się z nowym planem działań Centrum Mediacyjnego przy NRA w 2015 roku, przyjęło ten dokument.

Zmieniono również składy osobowe komisji działających przy NRA. Przewodniczącego komisji parlamentarnej przy NRA. Adw. Andrzeja Reichelta na tej funkcji zastąpi adw. Jacek Trela. Do komisji legislacyjnej dołączy adw. dr Krzysztof Wąsowski. W skład komisji ds. arbitrażu przy NRA powołano: adw. Rafała Kosa, adw. Bartosza Krużewskiego, adw. Małgorzatę Modzelewską de Raad, adw. Rafała Morka, adw. Pawła Pietkiewicza, adw. Wojciecha Sadowskiego, adw. Małgorzatę Surdek i adw. Justynę Szparę. Z kolei w skład zespołu ds. kobiet przy NRA powołano: adw. Martę Tomkiewicz, adw. Dorotę Brejzę, adw. Karolinę Kuszlewicz, adw. Hannę Łyczywek-Falkowską, adw. Annę Paczkowską-Wyrzykowską, adw. Zuzannę Rudzińską-Bluszcz, adw. Karolinę Wolff-Leśniodorską, adw. Patrycję Wróbel, adw. Beatę Zawadzką-Kowalczyk oraz adw. Katarzynę Ząbkiewicz.

Prezydium omówiło również projekt uchwały dotyczącej zasad wynagradzania członków sądów dyscyplinarnych oraz rzeczników dyscyplinarnych i ich zastępców za wykonywanie czynności w postępowaniu dyscyplinarnym. Projekt ma być zaprezentowany członkom NRA podczas posiedzenia plenarnego.     

Prezydium omówiło i rozstrzygnęło sprawy osobowe, których sprawozdawcą był adw. Rafał Dębowski. Prezydium przedyskutowało również kwestie finansowe, które przedstawiła adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA.

24 marca, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, wziął udział w II Polskim Kongresie Prawa Budowlanego i Nieruchomości 2015, zorganizowanym przez Fundację Instytut Allerhanda. Wystąpienie prezesa Zwary dotyczyło praktycznych skutków nowelizacji prawa budowlanego, mówił też o nowelizowanym Kodeksie budowlanym.

24 marca,  odbyła się w Warszawie konferencja „Proces kontradyktoryjny a kompetencje biegłych sądowych”, zorganizowana przez Fundację Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych, Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Komisję ds. Działalności Publicznej Adwokatury przy NRA. (czytaj relację).


Tagi: kronika, NRA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email