Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

20.03.2015

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej

13 marca, adw. Katarzyna Przyłuska-Ciszewska, prezes Centrum Mediacyjnego przy NRA, spotkała się z grupą amerykańskich słuchaczy studiów podyplomowych z American University z Waszyngtonu. Mediacja w Polsce jest przedmiotem badań tej grupy. Spotkanie odbyło się w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej. 

14 marca, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, otworzył konferencję zorganizowaną przez Komisję Praw Człowieka przy NRA pt. "Karta Praw Podstawowych w polskim porządku prawnym". Debata, ciesząca się wysoką frekwencją, odbyła się w Pałacu Prymasowskim w Warszawie. 

18 marca, odbyło się połączone posiedzenie komisji senackich: Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, w którym udział wzięli adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA i adw. Ziemisław Gintowt, doradca prezesa NRA. Rozpatrywano projekt ustawy o zmianie ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (druk senacki nr 833). Posiedzenie to było kontynuacją prac z 11 marca, wówczas adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, przedstawił propozycje zmian do projektu ustawy. (czytaj relację)

18 marca, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, wziął udział w posiedzeniu Sejmowej Podkomisji Stałej ds. nowelizacji prawa cywilnego. Przedmiotem dyskusji było m.in. regulacje dotyczące funkcjonowania elektronicznych list i rejestru adwokatów. Podkomisja będzie kontynuowała swoje prace.

19 marca, adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, wziął udział w posiedzeniu Sejmowej Komisji nadzwyczajnej ds. związanych z ograniczaniem biurokracji. Rozpatrywano rządowy projektu ust. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów. Adw. Jacek Trela poruszał kwestie związane z uprawnieniami adwokatów do występowania w postępowaniach zgłoszeniowych przed urzędami patentowymi.

19 marca, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, uczestniczył w uroczystości wręczenia „Kryształowego serca radcy prawnego". Krajowa Rada Radców Prawnych przyznaje to wyróżnienie radcom i aplikantom radcowskim, którzy służą bezinteresowną pomocą prawną.

20 marca, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA uczestniczył w otwarciu seminarium na temat zawodów prawniczych, zorganizowanym przez CCBE w Warszawie.

Tagi: NRA, kronika

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email