Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

13.03.2015

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

5-8 marca, odbyły się XXXII Mistrzostwa Narciarskie Adwokatury Wierchomla 2015, których organizatorem była Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie. W zawodach wzięło udział około 180 uczestników, wśród nich adw. Jerzy Zięba, członek Prezydium NRA.

9-11 marca, adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, przewodnicząca zespołu ds. kobiet przy NRA, reprezentowała Naczelną Radę Adwokacką na konferencji "Rodzina a prawo i sąd rodzinny", która odbyła się w ramach obchodów 35-lecia sądownictwa rodzinnego w Polsce.

11-13 marca, trwają zawodowe egzaminy prawnicze. Do egzaminu adwokackiego przystąpiło 2198 osób.

11 marca, adw. Rafał Dębowski, sekretarz Naczelnej Rady Adwokackiej, wziął udział w połączonym posiedzeniu komisji senackich: Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Rozpatrywano projekt ustawy o zmianie ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (druk senacki nr 833). Podczas posiedzenia adw. Rafał Dębowski zgłosił uwagi i postulaty zmian do szeregu przepisów regulujących kwestie związane z wykonywaniem zawodu adwokackiego. W związku ze zgłoszonymi uwagami, komisje zarządziły przerwę w obradach do środy, 18 marca i wyznaczyły termin na złożenie uwag w formie pisemnej. O przebiegu posiedzenia komisji poinformujemy w następnej Kronice.

Tagi: kronika, NRA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email