Kronika prac Naczelnej Rady Adwokackiej

13.02.2015

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Adwokatury.

6 lutego, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, wystosował list do Ministerstwa Finansów z prośbą o informację na temat opinii MF w sprawie nieodpłatnych porad prawnych oraz sposobu wyliczenia przez ministerstwo, że porady prawne udzielane przez adwokatów są droższe niż porady udzielane za pośrednictwem organizacji pozarządowych przez studentów, nieprawników po kursach przygotowawczych i niewykwalifikowanych prawników. (czytaj pismo)


7 lutego, odbył się IV Bal Radcy Prawnego. Na zaproszenie dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, r.pr. Włodzimierza Chróścika, Naczelną Radę Adwokacką reprezentował adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA.


10 lutego, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, wystosował list do Krajowej Rady Sądownictwa z prośbą o informacje wyjaśniające dotyczące opinii KRS ws. projektu ustawy o nieodpłatnej przesądowej pomocy prawnej. W ocenie KRS ograniczenie udzielania tejże pomocy tylko do adwokatów i radców prawnych z pominięciem pośrednictwa organizacji pozarządowych, „jest nieefektywne i najdroższe”. (czytaj pismo)

10 lutego, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, wziął udział w "Wieczorze prawniczym" zorganizowanym przez wydawnictwo Wolters Kluwer. Prezes Zwara zabierał głos w panelu dyskusyjnym "Kontradyktoryjność jako idea określająca formę procesu sądowego". Dyskutantami byli również prof. Piotr Hofmański, prof. Tadeusz Ereciński i prof. Ewa Łętowska. Panel prowadził prof. Stanisław Waltoś.


11 lutego, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA oraz adw. Jerzy Zięba, członek Prezydium NRA wzięli udział w konferencji poświęconej przedstawieniu wyników egzaminów wstępnych na aplikację adwokacką, radcowską i notarialną, przeprowadzonych 27 września 2014 r. Trzydniowe spotkanie (od 11 do 13 lutego) odbyło się w Popowie pod Warszawą. Omówiono także wyniki konkursu na aplikację ogólną do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, a nadto po raz pierwszy wyniki egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą, omówione zostały też wyniki egzaminów adwokackiego i radcowskiego, które odbyły się 19-21 marca 2014 r.


11 lutego, adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA, wziął udział w konferencji w sprawie projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej informacji prawnej i edukacji prawnej społeczeństwa w Ministerstwa Sprawiedliwości. Celem konferencji było przedstawienie założeń do projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej informacji prawnej i edukacji prawnej społeczeństwa. Na konferencję zaproszono przedstawicieli władz wojewódzkich oraz przedstawicieli Prokuratury Generalnej, Krajowej Rady Sądowniczej, Naczelnej Rady Adwokackiej i Krajowej Rady Radców Prawnych, którą reprezentował prezes KRRP r.pr. Dariusz Sałajewski (czytaj relację)


12-13 lutego, adw. Marcin Imiołek oraz adw. Grzegorz Eliasz wzięli udział w posiedzeniu Zespołu Problemowego Rady Działalności Pożytku Publicznego ds. projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej. Wcześniej, 12 lutego, mecenasi  Eliasz i Imiołek spotkali się z adw. Rafałem Dębowskim, sekretarzem NRA.  

Tagi: NRA, kronika

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email