Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

16.01.2015

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Adwokatury.

 

13 stycznia, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, wziął udział w spotkaniu z prezydentem RP Bronisławem Komorowskim pod hasłem „25 lat Wolności – dziękujemy!” w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

13 stycznia, adw. Jacek Trela wiceprezes NRA, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA oraz adw. Jarosław Zdzisław Szymański, przewodniczący Zespołu ds. Kontaktów z Samorządami Zawodów Zaufania Publicznego przy NRA wzięli udział w spotkaniu prezesów samorządów zawodów zaufania publicznego, na którym omawiano kwestie związane z organizacją konferencji pod hasłem "Nie ma wolności bez samorządności", jaka planowana jest na marzec 2015 r.

13 stycznia, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA oraz adw. Ziemisław Gintowt, członek NRA, wzięli udział w spotkaniu z Romanem Hauserem, przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa. Omawiano kwestie przepływu między zawodami adwokata i sędziego oraz wydania Wielkiej Encyklopedii Prawa.

14 stycznia odbyło się kolejne posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, powołanej do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Naczelną Radę Adwokacką na posiedzeniu reprezentował adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA.

14 stycznia, adw. Andrzej Zwara, prezes  NRA  wziął udział w spotkaniu noworocznym Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie.

14 stycznia, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA oraz adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, wzięli udział w spotkaniu z ministrem spraw zagranicznych Grzegorzem Schetyną. Przedmiotem rozmowy była nieodpłatna przesądowa pomoc prawna oraz kwestie pomocy prawnej dla Polaków-uchodźców z Ukrainy.

14 stycznia, adw. Andrzej Siemiński, członek NRA,  wziął udział w tradycyjnym spotkaniu noworocznym z Przyjaciółmi i Sympatykami Samorządu Zawodowego Inżynierów Budownictwa w Warszawie.

15 stycznia w Warszawie odbyło się spotkanie noworoczne Adwokatury, w którym wzięli udział członkowie Naczelnej Rady Adwokackiej z adw. Andrzejem Zwarą, prezesem, na czele. Wśród gości byli m.in. Radosław Sikorski, marszałek Sejmu, Grzegorz Schetyna, minister spraw zagranicznych, Cezary Grabarczyk, minister sprawiedliwości, minister Krzysztof Łaszkiewicz oraz dyrektor Andrzej Dorsz z Kancelarii Prezydenta RP, Krzysztof Kwiatkowski, prezes Najwyższej Izby Kontroli, przedstawiciele resortów oraz samorządów zawodowych, posłowie i senatorowie, a także kardynał Kazimierz Nycz, metropolita warszawski oraz ks. Tomasz Czarnocki, duszpasterz prawników. Podczas aukcji charytatywnej zebrano ponad 25 tysięcy zł na rzecz podopiecznych Fundacji Między Niebem a Ziemią.

Tagi: kronika, NRA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email