Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

16.11.2012

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Adwokatury z upływającego tygodnia.

10 listopada w siedzibie Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy odbyło się sprawozdawcze Zgromadzenie Bydgoskiej Izby Adwokackiej, podczas którego prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej reprezentowali: adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA, adw. dr Monika Strus-Wołos, członkini Prezydium NRA oraz adw. Krzysztof Boszko, sekretarz NRA. Podczas spotkania, adw. Andrzej Zwara wyróżnił aplikantów adwokackich izby bydgoskiej, którzy osiągnęli najlepsze wyniki podczas kwalifikacji na aplikację.

Tego samego dnia, adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, przysłuchiwał się konferencji sędziów dyscyplinarnych i rzeczników dyscyplinarnych. Uczestnicy spotkania dyskutowali o zasadach stosowania art. 88a ustawy Prawo o adwokaturze w kontekście unormowań kodeksu postępowania karnego oraz dopuszczalności składania środków odwoławczych do Wyższego Sądu Dyscyplinarnego od postanowień sądów izbowych, które rozpoznawały odwołania od decyzji rzeczników dyscyplinarnych odmawiających wszczęcia postępowania dyscyplinarnego – w rozumieniu art. 95m ustawy Prawo o adwokaturze.

11 listopada na Cmentarzu Komunalnym w Lublinie odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy poświęconej pamięci adwokatów Lubelszczyzny. W ten sposób uczczono pamięć adwokatów – ofiar systemów totalitarnych i wojen dwudziestego wieku. Gościem uroczystości był adw. Andrzej Zwara.

W najbliższy weekend członkowie adwokatury udadzą się do Wrocławia, gdzie odbędzie się posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej. Już dzisiaj, 16 listopada, w przeddzień posiedzenia, na Uniwersytecie Wrocławskim trwa konferencja pt. „Adwokat w demokratycznym państwie prawa”, którą otworzył adw. Andrzej Zwara, prezes NRA. Konferencję zorganizowała komisja Doskonalenia Zawodowego przy NRA.

Tagi: NRA, kronika

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email