Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

23.11.2012

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Adwokatury z upływającego tygodnia.

19 listopada odbył się Drugi Kongres Prawników Wielkopolskich na temat: „Jak podnieść świadomość prawną młodych Polaków”. Adw. Zanon Marciniak, wiceprezes NRA, przyjął rolę przewodniczącego zespołu tematycznego dotyczącego prawa rodzinnego, natomiast adw. Maciej Gutowski, wicedziekan ORA w Poznaniu – prawa cywilnego. Kongres został zorganizowany dzięki zaangażowaniu przedstawicieli zawodów prawniczych: adwokatów, komorników, notariuszy, prokuratorów, radców prawnych oraz sędziów sądów powszechnych i administracyjnych. Wśród gości był adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, a także pracownicy naukowi Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz pedagodzy. W konferencji uczestniczył minister Jarosław Gowin.

Prezes NRA był gościem czwartej debaty „Okrągłego Stołu dla Sądownictwa”, objętej patronatem sędziego Stanisława Dąbrowskiego, I Prezesa Sądu Najwyższego. Temat debaty 20 listopada dotyczył statusu sędziego, w tym zagrożeń jego niezależności oraz udziału obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości.

21 listopada był polsko-rosyjskim dniem prawniczym. Na uroczystej kolacji poprzedzającej obchody tego dnia, Naczelną Radę Adwokacką reprezentował prezes Andrzej Zwara.

W ramach Europejskiego Forum Regionalnego IBA, w dniach 21-23 listopada w Warszawie, odbyła się środkowo-wschodnioeuropejska konferencja pt. „Szanse i wyzwania stojące przed przedsiębiorcami w nowych państwach UE – perspektywy na przyszłość”. Adw. Andrzej Zwara zabrał głos w sesji pt. „Samorządy zawodowe we współczesnym społeczeństwie – rola i wyzwania”.

W tym tygodniu, w Krakowie miały miejsce uroczyste obchody Dni Kultury Adwokatury Polskiej. Z tej okazji do stolicy małopolski udali się członkowie prezydium NRA w składzie: adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, adw. Krzysztof Boszko, sekretarz NRA, adw. Małgorzata Gruszecka, członek prezydium NRA, adw. dr Monika Strus-Wołos, członek prezydium NRA oraz adw. Ewa Krasowska, rzecznik dyscyplinarny NRA.W harmonogramie znalazła się m.in. konferencja kierowników szkolenia oraz finał ogólnopolskiego konkursu krasomówczego. Dni Kultury Adwokatury Polskiej były także okazją do spotkania członków Komisji Integracji Środowiskowej, Sportu, Turystyki i Wypoczynku, pod przewodnictwem adw. Stanisława Estreicha.

Tagi: NRA, kronika

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email