Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

07.12.2012

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Adwokatury z upływającego tygodnia.

W sobotę, 1 grudnia, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, wygłosił w Zakopanem wykład podczas szkolenia zawodowego dla adwokatów izby krakowskiej.

3 grudnia, prezes NRA spotkał się w Gdańsku z Lechem Wałęsą, prezydentem PR w latach 1990-95. W wydarzeniu uczestniczyli również adw. Jerzy Glanc, dziekan ORA w Gdańsku, adw. Maria Kapsa, dziekan ORA w Koszalinie, adw. Krzysztof Komorowski, zastępca sekretarza NRA, adw. Jan Kuklewicz, dziekan ORA w Krakowie, adw. Bogusław Owsianik, dziekan ORA w Bydgoszczy, adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA, adw. Andrzej Reichelt, dziekan ORA w Poznaniu, adw. Andrzej Tomaszek, wicedziekan ORA w Warszawie oraz adw. Marek Mikołajczyk, dziekan ORA w Szczecinie.

Adw. Krzysztof Komorowski, zastępca sekretarza NRA, był gościem konferencji z okazji XV-lecia doradztwa podatkowego w Polsce. Podczas uroczystości, która odbyła się 4 grudnia w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, wręczono odznaczenia za specjalne zasługi na rzecz Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Goście mieli także okazję wysłuchać koncertu Waldemara Malickiego pt. „Naga prawda o klasyce”.

5 grudnia, adw. Andrzej Zwara oraz panie mecenas: Justyna Metelska i Katarzyna Szoda-Wolska, członkinie Komisji Praw Człowieka NRA, spotkali się z dziennikarzami. Przy wspólnym śniadaniowym stole adwokaci i dziennikarze rozmawiali o bieżących sprawach dotyczących polskiej palestry, a w szczególności o pracach w Komisji Praw Człowieka i problemie związanym z wolnością słowa w mediach, który będzie tematem konferencji 8 grudnia organizowanej przez tę komisję.

Tego samego dnia, adw. Krzysztof Boszko, sekretarz NRA, wysłuchał konferencji pt. „Pięciolecie funkcjonowania Krajowej Izby Odwoławczej w systemie zamówień publicznych”, która odbyła się w Centrum Konferencyjnym Adgar Plaza w Warszawie. Celem konferencji było ukazanie roli Krajowej Izby Odwoławczej w systemie zamówień publicznych oraz uhonorowanie osób, które miały istotny wpływ na jej powstanie i funkcjonowanie.

Wczoraj, 6 grudnia, rozpoczęła się dwudniowa konferencja pt. „Access to justice in time of economic crisis”, organizowana w Brukseli przez EU Agency for Fundamental Rights i Parlament Europejski. Podczas konferencji, polską palestrę reprezentować będzie adw. Grzegorz Majewski, prezes Sądu Dyscyplinarnego izby adwokackiej w Warszawie.

Panie mecenas: adw. dr Monika Strus-Wołos oraz adw. Małgorzata Gruszecka, członkinie Prezydium NRA, uczestniczą dzisiaj, 7 grudnia, w konferencji naukowej we Wrocławiu pt. „Adwokatura a aktualny model procedur sądowych”.

Tagi: NRA, kronika

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email