Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

14.12.2012

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Adwokatury z upływającego tygodnia.

W sobotę, 8 grudnia odbyła się konferencja zorganizowana przez Komisję Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej pt. „Granice wolności słowa w mediach”. Konferencję otworzyli adw. Mikołaj Pietrzak, przewodniczący KPCz NRA oraz adw. Andrzej Zwara, prezes NRA. Podczas spotkania poruszone były zagadnienia dotyczące tzw. hate speech, art. 212 kodeksu karnego, obrazy uczuć religijnych, europejskich standardów wolności słowa oraz polskich spraw z zakresu wolności słowa przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

Adw. Krzysztof Komorowski, członek prezydium NRA uczestniczył 10 grudnia w debacie stanowiącej element prac nad „Strategią Wymiaru Sprawiedliwości 2020” w ramach zespołu zajmującego się dojściem do urzędu sędziego. Naczelna Rada Adwokacka wzięła udział w spotkaniu na zaproszenie Wojciecha Hajduka, podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

11 grudnia br. adw. Mikołaj Pietrzak zabrał głos podczas rozprawy w Trybunale Konstytucyjnym. Trybunał podzielił stanowisko zawarte w opinii NRA o niekonstytucyjności zaskarżonego przez Rzecznika Praw Obywatelskich przepisu Kodeksu postępowania karnego dotyczącego prawa do obrony w kwestii obecności zatrzymującego podczas rozmowy zatrzymanego z obrońcą. Podczas rozprawy, Trybunał skierował do przedstawiciela NRA wiele pytań o praktykę i znaczenie dla obrony poufnego kontaktu z osobą zatrzymaną.

Adw. Mikołaj Pietrzak oraz adw. Justyna Metelska, członek KPCz NRA uczestniczyli 12 grudnia br. w zebraniu Zespołu międzyresortowego do spraw Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Przedstawili sygnalizacyjnie dostrzegane przez adwokatów przypadki niewykonywania orzeczeń ETPCz i niedochowania standardów ETPCz.

Adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, 12 grudnia uczestniczył w otwarciu konferencji pt. „Adwokat, wczoraj, dziś i jutro” zorganizowanej przez Komisję Polityki Medialnej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie pod przewodnictwem adw. Ewy Milewskiej-Celińskiej. Adwokat Rafał Dębowski, członek NRA, przewodniczący Komisji Komunikacji Społecznej NRA i Komisji Informatyzacji NRA, był jednym ze współprowadzących panelu „Adwokatura jutro” obok adw. Tomasza Korczyńskiego z ORA w Warszawie, adw. Michała Biniaka i r.pr. Andrzeja Kalwasa.

11 grudnia, na zaproszenie dziekana Ziemisława Gintowta, odbyło się w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie spotkanie wigilijne. Licznie zgromadzonych, w tym także parlamentarzystów i przedstawicieli innych zawodów zaufania publicznego, zaszczycił swoją obecnością ksiądz kardynał Kazimierz Nycz, który pobłogosławił zgromadzonych i przekazał im życzenia z okazji zbliżających się świat. W spotkaniu brała udział liczna grupa członków Naczelnej Rady Adwokackiej, głównie członków izby warszawskiej, ale także był obecny Prezes NRA Andrzej Zwara oraz adw. Andrzej Siemiński z izby płockiej.

Adw. Andrzej Zwara uczestniczył także w serii innych spotkań opłatkowych: Polskiej Rady Biznesu (12 grudnia), biura Naczelnej Rady Adwokackiej (12 grudnia) oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie (13 grudnia). Dzisiaj, 14 grudnia prezes Andrzej Zwara oraz adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA biorą udział w spotkaniu wigilijnym izby adwokackiej w Częstochowie, oraz poprzedzającej spotkanie mszy świętej w Kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej na Jasnej Górze. Po tych uroczystościach, adw. Andrzej Zwara uda się do Teatru Nowego w Zabrzu, gdzie odbędzie się ślubowanie nowych katowickich adwokatów.

Tagi: NRA, kronika

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email