Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

25.01.2013

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Adwokatury.

W sobotę, 12 stycznia, na zaproszenie adw. Ziemisłwa Gintowta, dziekana Okregowej Rady Adwokackiej w Warszawie, adw. Andrzej Zwara, prezes Naczelne Rady Adwokackiej uczestniczył, w Trzecim Karnawałowym Balu Adwokatury, który zorganizowano w Restauracji Forteca w Warszawie.

Tego samego dnia, adw. Mikołaj Pietrzak, przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy NRA, oraz adw. Justyna Metelska, członek KPCz NRA, wzięli udział z posiedzeniu Zespołu ds. Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

W środę, 16 stycznia, odbyło się seminarium pt. „Kodeks Urbanistyczny vs. Kodeks Budowlany” w siedzibie biura Unii Metropolii Polskich w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Celem seminarium było uzgodnienie poglądów w sparwie zakresu przyszłego Kodeksu Budowlanego, będącego przedmiotem prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego, pod kierunkiem prof. Zygmunta Niewiadomskiego. Obok członków Komisji UMP ds. Urbanistyki, Transportu i Infrastruktury, w seminarium uczestniczył adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, a także przedstawiciele innych organizacji samorządowych oraz przedstawiciele Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej,  Stowarzyszenia Architektów Polskich, Krajowej Izby Urbanistów i Towarzystwa Urbanistów Polskich.

Prezes Andrzej Zwara został także zaproszony do udziału w posiedzeniu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego 23 stycznia 2013 r., podczas którego prezentowano różne stanowiska ws. regulacji procesu inwestycyjno-budowlanego.

Podczas uroczystości pogrzebowych prof. Michała Kuleszy, twórcy reformy samorządowej, Naczelną Radę Adwokacką reprezentował adw. Krzysztof Boszko, sekretarz NRA.

Adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA oraz adw. Rafał Dębowski, członek NRA, uczestniczyli w posiedzeniach komisji sejmowej, które dotyczyły nowelizacji Kodeksu postępowania karnego (22 stycznia) oraz deregulacji zawodów (24 stycznia).

Przedstawiciele prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w składzie: adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, adw. Krzysztof Komorowski, sekretarz NRA oraz adw. Małgorzata Gruszecka, członek prezydium NRA, udali się do Wrocławia by 25 stycznia wziąć udział w konferencji naukowej pt. „Deregulacja zawodów prawniczych a spory wokół modelu prawnika w RP”. Patronat nad wydarzeniem objął dr Jarosław Gowin, minister sprawiedliwości RP, który wygłosił przemówienie powitalne. Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej wystąpił w charakterze prelegenta. Wśród gości znaleźli się m.in. prof. dr hab. Jacek Gołaczyński, podsekretarz stanu w ministerstwie sprawiedliwości, prof. dr hab. Marek Bojarski, rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. dr hab. Włodzimierz Gromski, dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr, not. Dariusz Zdanowicz, wiceprezes Krajowej Rady Notarialnej oraz wielu przedstawicieli zawodów prawniczych i instytucji naukowych.

Tagi: NRA, kronika

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email