Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

15.02.2013

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Adwokatury z upływającego tygodnia.

W sobotę, 9 lutego 2013 r., Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie zorganizowała Bal Palestry 2013, który tradycyjnie odbył się w salach Hotelu Pod Różą w Krakowie. Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej reprezentował adw. Andrzej Zwara, prezes NRA.

W dniach 11-13 lutego br. odbyła się konferencja poświęcona przedstawieniu wyników egzaminów wstępnych na aplikację adwokacką, radcowską i notarialną, przeprowadzonych w 2012 r. Goście spotkali się w Ośrodku Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Popowie. W konferencji, z ramienia adwokatury, udział wzięli adw. Małgorzata Gruszecka, członek prezydium NRA, adw. Ewa Krasowska, rzecznik dyscyplinarny NRA oraz adw. Agnieszka Zemke-Górecka, przewodnicząca Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich NRA. W spotkaniu uczestniczyli także Jarosław Gowin, minister sprawiedliwości RP, dziekani wydziałów prawa oraz przedstawiciele samorządów radcowskiego i notarialnego. Pierwszego i drugiego dnia nastąpiła prezentacja wyników egzaminów na aplikację. Trzeciego dnia omówiono sposób organizacji prawniczych egzaminów zawodowych w 2013 r.

12 lutego, Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek złożony przez Naczelną Radę Adwokacką w sprawie zgodności z Konstytucją RP przepisów, dotyczących zwolnienia z obowiązku aplikacji i egzaminu adwokackiego wybranych osób z doświadczeniem prawniczym, oraz kompetencji ministra sprawiedliwości dotyczących organizacji egzaminów (K 6/12). Adwokaturę przed trybunałem reprezentowali adw. dr Szymon Byczko i adw. dr Michał Jackowski. Rozpoznanie wniosku obserwowali adw. Zenon Marciniak, wiceprezes NRA oraz adw. Andrzej Siemiński, doradca prezesa NRA ds. organizacyjnych.

Adw. Krzysztof Komorowski, zastępca sekretarza NRA, reprezentował samorząd adwokacki na spotkaniu noworocznym Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 12 lutego 2013 r. Następnego dnia, 13 lutego, adw. Krzysztof Komorowski udał się do redakcji gazety Dziennik Gazeta Prawna, gdzie uczestniczył w spotkaniu kapitały przyznającej nagrody Bona Lex i Złote Paragrafy. Naczelna Rada Adwokacka zaproponowała kandydaturę do nagrodę Złoty Paragraf 2013 dla najlepszego adwokata prof. UJ dr hab. Piotrowi Kardasowi, za wkład w działalność legislacyjną. Kandydat jest członkiem Naczelnej Rady Adwokackiej oraz przewodniczącym Komisji Legislacyjnej NRA. Adwokatura argumentowała swoją decyzję m.in. czynnym udziałem adw. Piotra Kardasowi w pracach komisji kodyfikacyjnej prawa karnego, która przygotowała projekt zmian w Kodeksie postępowania karnego, a także jego wysoko cenioną działalnością dydaktyczną i naukową.

Dzisiaj, 15 lutego, w Ministerstwie Gospodarki odbywa się debata pt. „Konsultacje publiczne w procesie ciągłego doskonalenia prawa”. Na prośbę prezesa NRA, do udziału w panelu konferencji delegowany został prof. SGH dr hab. Tomasz Siemiątkowski. Organizatorzy przewidzieli dyskusje na następujące tematy: działanie ciągłe i terminowe w procesie legislacyjnym, wpływ jakości regulacji na rynek pracy i kondycję polskiej gospodarki, zagadnienie konsultacji on-line, oraz przegląd obowiązującego prawa jako mechanizmu likwidacji absurdów prawnych.

Tagi: NRA, kronika

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email