Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

01.03.2013

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Adwokatury.

22 lutego, w Międzynarodowy Dzień Ofiar Przestępstw, w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości RP odbyła się konferencja prasowa. Stanowiła ona oficjalną zapowiedź tegorocznej edycji Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Do akcji tradycyjnie włączyli się adwokaci. Podczas konferencji, na pytania dziennikarzy odpowiadała adw. Magdalena Fertak, wiceprzewodnicząca komisji ds. Wizerunku Zewnętrznego i Działalności Pro Bono przy NRA.

27 lutego przedstawiciele władz adwokatury spotkali się z Januszem Piechocińskim, wicepremierem i ministrem gospodarki, Eugeniuszem Grzeszczakiem, wicemarszałkiem sejmu oraz prezydium klubu parlamentarnego PSL i członkami komisji nadzwyczajnej PSL. Dyskusja odbyła się w siedzibie Sejmu RP. Naczelną Radę Adwokacką reprezentowali adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, oraz adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA. Spotkanie dotyczyło prac legislacyjnych komisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustaw regulujących niektóre zawody oraz głosów sprzeciwu różnych środowisk zawodowych odnośnie kształtu planowanej deregulacji. Politycy PSL zadeklarowali wsparcie w dążeniu adwokatury do zbudowania właściwego ustawowego modelu dostępu do zawodu adwokata, z uwzględnieniem bezpieczeństwa interesów obywateli korzystających z pomocy prawnej.

Naczelna Rada Adwokacka delegowała adw. Mikołaja Pietrzaka, przewodniczącego Komisji Praw Człowieka przy NRA, do udziału w seminarium eksperckim „System pomocy prawnej”, które miało miejsce 27 lutego w Pałacu Prezydenckim. Było to kolejne spotkanie w ramach Forum Debaty Publicznej „Sprawne i służebne państwo”.

Od 28 lutego do 3 marca, w Wiśle Jaworniku, trwają XXX. Mistrzostwa Adwokatury w Narciarstwie. Z tej okazji, na stokach Beskidu Śląskiego można spotkać wielu adwokatów i aplikantów adwokackich. W mistrzostwach uczestniczą także przedstawiciele prezydium i członkowie NRA.

Adw. Maciej Łaszczuk, przewodniczący komisji ds. Zagranicznych NRA i jednocześnie członek Komisji Finansowej CCBE (Council of Bars and Law Societies of Europe) uczestniczył w posiedzeniach CCBE. Zebranie komitetu finansowego odbyło się 11 stycznia w Brukseli, natomiast w dniach 7-8 lutego w Wiedniu miało miejsce posiedzenie komitetu stałego.

Tagi: NRA, kronika

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email