Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

12.04.2013

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Adwokatury.

W sobotę, 6 kwietnia, podczas Zwyczajnego Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Zielonej Górze, wybrano nowy skład rady. Dziekanem ORA został adw. Krzysztof Seweryn Szymański. Naczelną Radę Adwokacką na Zgromadzeniu reprezentowała adw. Małgorzata Gruszecka, członek NRA.

Tego samego dnia, w Teatrze Polskim w Warszawie odbyło się przedstawienie pt. „Sen Nocy Letniej” z udziałem więźniów z Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim. Pokaz odbył się w ramach Forum Debaty Publicznej Prezydenta RP Nowy wymiar polityki karnej. Naczelna Rada Adwokacka była sponsorem wydarzenia. Po spektaklu, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, podziękował artystom za determinację w dążeniu do zmiany swojego wizerunku w opinii publicznej poprzez sztukę. Na spektakl licznie przybyli adwokaci wraz z rodzinami i przyjaciółmi.

9 kwietnia, prezes Andrzej Zwara uczestniczył w Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Trybunału Konstytucyjnego. W uroczystym posiedzeniu udział wzięli także prezydent Bronisław Komorowski, przedstawiciele rządu i najważniejszych instytucji w państwie.

Następnie, prezes NRA brał udział w obradach kapituły konkursu Prawnik Pro Bono, organizowanego przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych i dziennik „Rzeczpospolita”. Po południu, udał się do siedziby Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie aby spotkać się z delegacją adwokatów z Izraela. Polską Palestrę reprezentowali także: adw. Ziemisław Gintowt, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, adw. Maciej Łaszczuk, przewodniczący Komisji ds. zagranicznych NRA oraz członkowie tej Komisji: adw. Małgorzata Supera i Michał Synoradzki.

10 kwietnia, w trzecią rocznicę katastrofy smoleńskiej, adw. Krzysztof Boszko, sekretarz NRA, wziął udział we Mszy Świętej w Świątyni Opatrzności, podczas której poświęcony został pierwszy fragment pomnika upamiętniającego ofiary katastrofy. Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej przyjęło także uchwałę, w której uczciło pamięć: adw. Joanny Agackiej-Indeckiej, Prezesa NRA, adw. Stanisława Mikke, Redaktora Naczelnego „Palestry”, adw. Jolanty Szymanek-Deresz, Posłanki na Sejm RP oraz adw. Stanisława Zająca, Senatora RP.

W środę odbyło się również posiedzenie Komisji Ustawodawczej Senatu RP pod przewodnictwem senatora Piotra Zientarskiego, w trakcie którego wprowadzono poprawki do przepisów kodeksu postępowania cywilnego (druk senacki nr 318). W spotkaniu uczestniczył adw. Rafał Dębowski, członek Naczelnej Rady Adwokackiej i przewodniczący Komisji Komunikacji Społecznej NRA oraz adw. Jerzy Marcin Majewski.

W czwartek, 11 kwietnia, adw. Maciej Łaszczuk, przewodniczący Komisji ds. zagranicznych NRA i jednocześnie członek Komisji Finansowej CCBE (Council of Bars and Law Societies of Europe) uczestniczył w posiedzeniu komitetu finansowego CCBE w Brukseli.

Adw. Krzysztof Komorowski, zastępca sekretarza NRA, wziął udział w uroczystym rozdaniu nagród Bona Lex i Złote Paragrafy – przyznawanych przez „Dziennik Gazetę Prawną”. Wśród tegorocznych laureatów znaleźli się m.in. adw. prof. dr hab. Piotr Kardas, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Stanisław Dąbrowski oraz prof. Teresa Liszcz.

Od 11 do 13 kwietnia, w Kołobrzegu trwa III Ogólnopolska Konferencja – szkolenie zawodowe ZPP w Kołobrzegu. Adw. Andrzeja Zwary, prezesa NRA, objął wydarzenie patronatem. Tematyka spotkania związana jest z pracami komisji kodyfikacyjnej prawa karnego, prawa cywilnego oraz problematyką ochrony danych osobowych. W wydarzeniu uczestniczą adw. Andrzej Zwara oraz adw. Zenon Marciniak, wiceprezes NRA.

11 kwietnia, w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej odbyło się spotkanie adwokatów z aplikantami. Uczestniczyli w nim: adw. Małgorzata Gruszecka, członek prezydium NRA, adw. Agnieszka Zemke-Górecka, przewodnicząca Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich, oraz adw. Krzysztof Boszko, sekretarz NRA.

Tagi: NRA, kronika

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email