Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

26.04.2013

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Adwokatury.

Adw. Krzysztof Boszko, sekretarz NRA, był członkiem jury Ogólnopolskiego Konkursu Mistrzów Mediacji, którego uroczysty finał odbył się 16 kwietnia br. w Ministerstwie Sprawiedliwości. Konkurs jest wspólnym przedsięwzięciem Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland, kancelarii K&L Gates Jamka sp. k. oraz kancelarii MDDP Sobońska Olkiewicz i Wspólnicy, organizowanym przy wsparciu Polskiego Centrum Mediacji.

Adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, osobiście pogratulował laureatom tegorocznego konkursu Prawnik Pro Bono oraz zwycięzcom Rankingu Kancelarii Prawniczych. Ogłoszenie wyników odbyło się 17 kwietnia w siedzibie redakcji „Rzeczpospolitej”.

18 kwietnia, natomiast, prezes Andrzej Zwara wygłosił prelekcję podczas Ogólnopolskiej Konferencji Prawniczej „Prawo inwestycji budowlanych dziś i jutro”, która odbyła się w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Referat prezesa NRA nosił tytułStan polskiego prawa inwestycji budowlanych” i dotyczył rozproszenia regulacji prawnych dotyczących procesu realizacji inwestycji budowlanych w wielu aktach prawnych; skomplikowanej, długotrwałej i kosztownej procedury uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jako ograniczenie w realizacji inwestycji budowlanych; skomplikowanych i długotrwałych procedur administracyjnych jako czynnika mającego istotny wpływ na realizację inwestycji budowlanych; problemów ochrony osób trzecich związanych m.in. z oświadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane; projektu budowlanego w świetle kognicji organów administracji architektoniczno-budowlanej. Podczas konferencji, prelekcje wygłosili również: prof. dr hab. Tomasz Bąkowski, sędzia NSA Leszek Kamiński, oraz prof. zw. dr hab. Zygmunt Niewiadomski.

19 kwietnia odbyły się oficjalne uroczystości obchodów 70. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. Naczelną Radę Adwokacką reprezentował prezes Andrzej Zwara. Hołd powstańcom pod Pomnikiem Bohaterów Getta na Muranowie oddali prezydent Bronisław Komorowski, prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz oraz przedstawiciele świata polityki i środowiska żydowskiego.

Również 19 kwietnia br. w poznańskiej Auli Collegium Iuridicum Novum odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo antydyskryminacyjne w Polsce – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”. Celem konferencji była ocena funkcjonowania regulacji antydyskryminacyjnych w Polsce i rozważenie konieczności ewentualnych zmian w celu usprawnienia zasad ochrony i zwiększenia efektywności systemu. W spotkaniu udział wzięli specjaliści – teoretycy i praktycy –  w dziedzinie prawa antydyskryminacyjnego. Do udziału zaproszona została adw. Justyna Metelska, członek Komisji Praw Człowieka przy NRA, która wygłosiła referat pt. „Zakaz dyskryminacji w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na przykładzie wybranych orzeczeń przeciwko Polsce”. Organizatorem wydarzenia jest Koło Naukowe Praw Człowieka „Humanitas” oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Honorowy patronat nad konferencją objęła Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Tego samego dnia, adw. Bogdana Słupska-Uczkiewicz, członek KPCz NRA, wzięła udział w jubileuszowej konferencji z okazji dwudziestolecia Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka pt. „Edukacja o prawach człowieka z perspektywy oświatowej, akademickiej i kształcenia zawodowego” zorganizowanej przez Katedrę Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Uczestnicy konferencji dyskutowali o potrzebie edukacji o prawach człowieka począwszy od najmłodszych lat, na szkoleniu zawodowym kończąc.

W dniach 19-20 kwietnia odbyła się Konferencja Kierowników Szkolenia Aplikantów Adwokackich w Kazimierzu Dolnym, w której uczestniczyli członkowie Prezydium NRA w składzie: prezes Andrzej Zwara, adw. Krzysztof Boszko, sekretarz NRA, adw. Krzysztof Komorowski, zastępca sekretarza NRA, adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA, adw. Ewa Krasowska, rzecznik dyscyplinarny NRA, oraz adw. Małgorzata Gruszecka.

Adw. Krzysztof Komorowski, zastępca sekretarza NRA, uczestniczył w seminarium dotyczącym sprawności postępowań sądowych dla krajów basenu Morza Bałtyckiego i skandynawskich w dniach 22-23 kwietnia br. Organizatorami konferencji była Europejska Sieć Rad Sądownictwa (ENCJ) oraz Krajowa Rada Sądownictwa w Warszawie.

Tego samego dnia, odbyło się doroczne posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego. Naczelną Radę Adwokacką reprezentował adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA.

22 kwietnia upłynął pod znakiem konferencji również dla członków Komisji Praw Człowieka przy NRA.

Adw. Mikołaj Pietrzak, przewodniczący KPCz NRA, uczestniczył w seminarium „Prawo wrogiem przedsiębiorcy?” zorganizowanym przez Business Centre Club, Krajową Izbę Gospodarczą, Forum Obywatelskiego Rozwoju i Helsińską Fundację Praw Człowieka. Podczas konferencji zostały przedstawione dane dotyczące opinii przedsiębiorców w sprawie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.

Adw. Beata Czechowicz, działając w imieniu KPCz NRA, wzięła udział w konferencji Rzecznika Praw Obywatelskich pt. „Monitoring wizyjny w miejscach pozbawienia wolności”. Podczas spotkania zostały omówione aspekty raportu, który powstał w wyniku wizyt przeprowadzonych przez zespół Krajowego Mechanizmu Prewencji. Raport dotyczy stosowania kamer telewizji przemysłowej w miejscach pozbawienia wolności.

W czwartek 25 kwietnia, miało miejsce uroczyste wręczenie Nagrody Polskiej Rady Biznesu im. J. Wejcherta. Członkowie kapituły wyłonili laureatów nagrody w trzech kategoriach. Nagrody otrzymali: Paweł Buszman, współzałożyciel Polsko-Amerykańskiej Kliniki Serca, American Heart of Poland S.A. – w kategorii „Sukces”, Mariusz Andrukiewicz, prezes Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej „Być Razem” i twórca marki WellDone Dobre Rzeczy – w kategorii „Działalność społeczna”, oraz Rafał Brzoska, prezes zarządu Integer.pl S.A. w kategorii „Wizja i innowacje”. Laureatem Nagrody specjalnej został Wojciech Sobieraj, prezes Alior Banku. Podczas uroczystości, Naczelną Radę Adwokacką reprezentował prezes Andrzej Zwara.

Tagi: NRA, kronika

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email