Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

10.05.2013

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Adwokatury.

W dniach 21-30 kwietnia przedstawiciele polskiej Adwokatury wzięli udział w misji w Kazachstanie. Jej celem była obserwacja przestrzegania praw człowieka w tym kraju. Delegacja z Komisji Wizerunku i Działalności Pro Bono przy Naczelnej Radzie Adwokackiej odbyła szereg spotkań z opozycjonistami i rodzinami więźniów politycznych, z przedstawicielami zdelegalizowanych mediów, a także z władzami Kazachstanu oraz tamtejszą adwokaturą. W skład misji weszli: adw. dr Monika Strus-Wołos, przewodnicząca Komisji Wizerunku Zewnętrznego i Działalności Pro Bono i szefowa misji, adw. Magdalena Fertak, wiceprzewodnicząca Komisji Wizerunku Zewnętrznego i Działalności Pro Bono, adw. Justyna Mazur, adw. Wojciech Mądrzycki, oraz adw. Jacek Świeca.

Adw. prof. UJ dr hab. Piotr Kardas, przewodniczący Komisji Legislacyjnej NRA, uczestniczył w konferencji „Ku kontradyktoryjności? Proces karny w świetle projektowanych zmian”, która miała miejsce 22 kwietnia br. w Poznaniu. Spotkanie zorganizował Zakład Postępowania Karnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicz w Poznaniu oraz Koło Nauk Penalnych „Iure et Facto”.

27 kwietnia odbyła się Gala Finałowa XVII Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. mec. Joanny Agackiej-Indeckiej. Wydarzenie miało miejsce w siedzibie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Główne nagrody pieniężne ufundowała Naczelna Rada Adwokacka. W jury konkursu zasiedli m.in. adw. Krzysztof Komorowski, zastępca sekretarza NRA, opiekun Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich  oraz adw. prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Indecki, kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Tego samego dnia w Gdańsku odbyła się konferencja pt. „Prawa dziecka prawami człowieka”, zorganizowana przez Komisję Praw Człowieka NRA. Zebranych przywitali adw. Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej oraz adw. Mikołaj Pietrzak, przewodniczący KPCz. Wśród panelistów znalazły się osoby, które szczególnie często w swojej pracy zawodowej spotykają się z problemem łamania praw dziecka.

W środę 8 maja, prezes Andrzej Zwara był panelistą konferencji „Model szkolenia ustawicznego sędziów i jego realizacja”. Przedstawił referat pt. „Model szkolenia sędziów – spojrzenie z zewnątrz”. Organizatorem i gospodarzem spotkania była Krajowa Rada Sądownictwa w Warszawie.

Również w środę 8 maja odbyło się spotkanie zespołu wyodrębnionego z Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich, celem przygotowania prezentacji pt. „Model aplikacji adwokackiej”. W skład zespołu wchodzą: adw. Agnieszka Zemke-Górecka, przewodnicząca Komisji, adw. Anna Ślęzak, wiceprzewodnicząca Komisji, adw. Elżbieta Nowak, adw. Bartosz Grohman.

Adw. Krzysztof Komorowski uczestniczył w konferencji Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pt. „Audyt dla bezpieczeństwa i rozwoju biznesu” , która odbyła się 9 maja.

Tagi: NRA, kronika

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email