Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

24.05.2013

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Adwokatury.

15 maja br. w Collegium Civitas miała miejsce debata na temat obecnej sytuacji w Kazachstanie. Adw. dr Monika Strus-Wołos, członek prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej oraz szefowa misji obserwacyjnej NRA w Kazachstanie (21-29 kwietnia 2013 r.), mówiła o konieczności i optymalnym kształcie relacji Kazachstanu z Europą. W debacie uczestniczyli także adw. Magdalena Fertak, adw. Wojciech Mądrzycki oraz adw. Jacek Świeca – członkowie misji.

21 maja 2013 r. w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Rola adwokata w wymiarze sprawiedliwości” zorganizowana przez Komisję Polityki Medialnej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Spotkanie otworzył adw. Ziemisław Gintowt, dziekan ORA w Warszawie. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. adw. Rafał Dębowski, przewodniczący Komisji Komunikacji Społecznej NRA oraz Komisji ds. Informatyzacji NRA i adw. Mikołaj Pietrzak, przewodniczący Komisji Praw Człowieka NRA. Konferencji przysłuchiwał się adw. Andrzej Siemiński, doradca prezesa NRA ds. organizacyjnych.

22 maja br. uczelnia Łazarskiego uczciła swoje XX-lecie działalności edukacyjnej konferencją pt. „W poszukiwaniu dobrego prawa”. W wydarzeniu uczestniczył adw. Krzysztof Komorowski, zastępca sekretarza NRA.

Podczas 8. Dorocznej Konferencji Adwokatów (8th Annual Bar Leaders’ Conference) polską palestrę reprezentowali adw. dr Małgorzata Kożuch, członek NRA, oraz adw. Marcin Radwan-Röhrenschef. Organizatorem konferencji w dniach 22-23 maja br. w Zurichu było Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawników (IBA) we współpracy z izbą adwokacką w Zurichu (Zurich Bar Association) oraz szwajcarską radą adwokacką (Swiss Bar Association).

Adw. Grzegorz Kuczyński, członek Komisji Praw Człowieka przy NRA, uczestniczył 23 maja br. w posiedzeniu podkomisji sejmowej zajmującej się rządowym projektem nowelizacji ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Tagi: NRA, kronika

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email